316

 

Прототип Енциклопедије Заветина

ЛеЗ 0016551 315 Прототип Енциклопедије Заветина https://surbita.wordpress.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%bf-%d0%ba%d0%ba-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%92%d0%b0/a/%d0%b7/%d0%b8/99-2/100-2/240-2/248-2/249-2/250-2/251-2/252-2/253-2/254-2/255-2/256-2/285-2/286-2/287-2/288-2/289-2/290-2/291-2/292-2/293-2/294-2/295-2/1681-2/297-2/298-2/299-2/300-2/301-2/302-2/303-2/304-2/1735-2/1741-2/307-2/308-2/309-2/310-2/1765-2/1781-2/313-2/314-2/315-2/

ЛеЗ 0016552 Задушнице . – Брат је путовао на село

због Задушница,

и уморним гласом ми

јавља ко је све преминуо

последњих недеља…

Умро је и наш блиски рођак

кога сам видео близу гробља

баш пред одлазак у Шведску.

Враћао се са стадом

из Нерезина, https://zavetine41.wordpress.com/2018/11/03/%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d1%83%d1%88%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b5/

ЛеЗ 0016553 Препоручени коментари. EvGenije пре 17 сати… „Десило се то најпре због интелектуалаца, такозваних момака из културне престонице, увек свезнајућих, вазда најбоље упућених у све, и у то како би требало да буде, у поређењу са такозваним обичним светом.“ Ох, Боже, како ме само ово подсећа на Србију. Људи који су интелектуално и емоционално мртви управљају светом https://dalekoodsunca.blogspot.com/p/iz.html

ЛеЗ 0016554 Фототипије и коментари. Две странице из 1973. https://osnivaczavetina.blogspot.com/p/blog-page_15.html

ЛеЗ 0016555 Šta Krije Piramida Kraja Sveta u Americi? https://osnivaczavetina.blogspot.com/2018/11/sta-krije-piramida-kraja-sveta-u-americi.html

ЛеЗ 0016556 Орхан Памук, „Вечерњим новостима“ ексклузивно је уступио делове својих нових, још необјављених рукописа https://osnivaczavetina.blogspot.com/2018/11/blog-post.html

ЛеЗ 0016557 БЕЗ КОМЕНТАРА. ЗАИСТА, ПИСЦИМА НЕМА КО ДА ПИШЕ. КАКАВ НАМ ЈЕ САЈАМ КЊИГА ПОТРЕБАН Писцима нема ко да пише https://zavetineoglasi.blogspot.com/p/blog-page_5.html

ЛеЗ 0016558 БЕЗ КОМЕНТАРА. ПОЛИТИЧКА КОРЕКТНОСТ И НАЈЦРЊА ЦЕНЗУРА Про­фе­сор Прав­ног фа­кул­те­та, др Бра­ни­слав Ри­сти­во­је­вић об­ја­вио је на­уч­ни рад, за ко­ји је по­ве­ре­ни­ца за за­шти­ту рав­но­прав­но­сти оце­ни­ла да ни­је „ко­рек­тан” пре­ма јед­ној дру­штве­ној гру­пи, па се обра­ти­ла су­ду. По­сту­пак је у то­ку и по­сле осу­ђу­ју­ће пр­во­сте­пе­не од­лу­ке не­мам на­ме­ру да бра­ним про­фе­со­ра, јер ће се он сам мно­го бо­ље од­бра­ни­ти. У пра­ву по­сто­ји ин­сти­тут ис­кљу­че­ња од­го­вор­но­сти ауто­ра „за из­не­те ста­во­ве у на­уч­ном ра­ду, књи­жев­ној кри­ти­ци”, итд., што ов­де не ва­жи. Због овог и ова­квих по­сту­па­ка „иде­о­ло­ги­ја по­ли­тич­ке ко­рект­но­сти” по­ста­је мно­го ри­гид­ни­ја од цен­зу­ре. – Политичка коректност… Митар Радоњић https://zavetineoglasi.blogspot.com/p/blog-page_5.html

ЛеЗ 0016559 Светови, по Златном Путу распоређени… – У времена нове Велике Асе

тамне су истерали из свих Земаља…

Светови, по Златном Путу распоређени,

то су они о којима се говори

у древним Ведама.

Ако је Свет Људи четвородимензионалан, онда Светови,

постављени по Златном Путу,

имају следећи број димензија:

Свет Лега – 16,

Свет Арлега – 256,

Светови Арана – 65 536,

Свет Сијања – 65 536 2

Свет Нирване – 65 536 4

Свет Почетака – 65 536 8

Свет Духовне Силе – 65 536 16

Свет Познања – 65 536 32

Свет Хармоније – 65 536 64

Свет Духовне Светлости – 65 536 128

Свет Духовног Достојанства – 65 536 256

Свет Закона– 65 536 512

Светови Стварања – 65 536 1024

Свет Истине– 65 536 2048

Светови Заштитника – 65 536 4096

Постоје и Светови међупросторни:

са пет, седам, девет, дванаест и

мањих по броју димензија.

На крају Сварге пролази Граница

иза које почиње

Величанствени Свет Праве.

Сантије Перунове веде

КЊИГА СВЕТЛОСТИ

Харатја Четврта

Уређење светова, одломак,

стр. 64-76 https://zavetineatlantida.blogspot.com/p/60.html

ЛеЗ 0016560 Ступци са насловне странице. – најфреквентније именице: човек, вода, коњ, дан, људи, дим, планина, Бог, кућа и песма

Позната лингвисткиња је на овом међународном скупу говорила о Вуковом „Српском рјечнику”, будући да је ово година јубилеја – два века од објављивања првог издања 1818. у Бечу.

– Вуков „Рјечник” је заиста, како је рекао наш велики академик Павле Ивић, најзначајније појединачно дело у целокупној српској култури. Од тог дела почиње оно што се зове савремени српски језик https://osnivaczavetina.blogspot.com/p/blog-page_6.html

ЛеЗ 0016561 Luka Miceta – Dobro jutro Srbijo – (TV Happy 21.11.2017)

https://dalekoodsunca.blogspot.com/2018/11/luka-miceta-dobro-jutro-srbijo-tv-happy.html

ЛеЗ 0016562 Препусти бриге Богу и себе препусти и своје рођене, све препусти https://dalekoodsunca.blogspot.com/2018/11/blog-post.html

ЛеЗ 0016563 Grobnica za Mlavu https://alajbegovaslama.blogspot.com/2018/11/grobnica-za-mlavu.html

ЛеЗ 0016564 DOKAZ DIGAO PANIKU! Dejan Lučić i Predrag Petković ŠOKIRALI Balkan: „Zem… https://dalekoodsunca.blogspot.com/2018/11/dokaz-digao-paniku-dejan-lucic-i.html

ЛеЗ 0016565 Milan Vidojević – Amerika kao novi (IV) rajh https://dalekoodsunca.blogspot.com/2018/11/milan-vidojevic-amerika-kao-novi-iv-rajh.html

ЛеЗ 0016566 RASkovnik 009 – MILAN VIDOJEVIC – Sve Titove laži o Sovjetskom Savezu i …https://dalekoodsunca.blogspot.com/2018/11/raskovnik-009-milan-vidojevic-sve.html

ЛеЗ 0016567 A ŠTA VI MISLITE – MIROLJUB JEVTIĆ – Islam guta Evropu, ima li spasa? – … https://dalekoodsunca.blogspot.com/2018/11/a-sta-vi-mislite-miroljub-jevtic-islam.html

ЛеЗ 0016568 Boban Voz Piromanac-Sasvim Prirodno https://alajbegovaslama.blogspot.com/2018/11/boban-voz-piromanac-sasvim-prirodno.html

ЛеЗ 0016569 180 ambasada i tajne sluzbe snimale emisiju sa Vanjom Bulicem – DJS – (T… https://httpvrg.blogspot.com/2018/11/180-ambasada-i-tajne-sluzbe-snimale.html

ЛеЗ 0016570 ITALIAN MUSIC – COME BACK TO SORRENTO – JACK JEZZRO https://zavetineatlantida.blogspot.com/2018/11/italian-music-come-back-to-sorrento.html

ЛеЗ 0016571 Romance in Venice https://zavetineoglasi.blogspot.com/2018/11/romance-in-venice.html

ЛеЗ 0016572 Vrhovi Balkana: Rtanj https://zavetine.blogspot.com/2018/11/vrhovi-balkana-rtanj.html

ЛеЗ 0016573 A STA VI MISLITE – JOVAN DERETIC – Nemci, Skandinavci i Rimljani su pore… https://zavetine.blogspot.com/2018/11/a-sta-vi-mislite-jovan-deretic-nemci.html

ЛеЗ 0016574 Леон Давидович и (Деда) Трифун*. * коментари на чланак Бећковић против НАТО-а https://dalekoodsunca.blogspot.com/p/iz.html

ЛеЗ 0016575 СНОВИ

Сањати упокојене као живе –

мајку и оца у воћњаку на крају села

како скупљају белошљиве,

Како им прилазим… да им се јавим,

и ту се сан кида и ја се будим

и суочавам са правим

заборављеним детаљима

који миле као мрави у трави.

Приближавам се несаници

и неописаном – страви. https://fabrikamaslacaka.blogspot.com/p/blog-page_8.html

ЛеЗ 0016576 ISTORIJA SRBA – FALSIFIKATI SRPSKE ISTORIJE https://zavetine.blogspot.com/2018/11/istorija-srba-falsifikati-srpske.html

ЛеЗ 0016577 INTERVJU: Bernard Ljubas – Lucifer kontroliše tajna društva i želi da zl…

https://zavetineatlantida.blogspot.com/2018/11/intervju-bernard-ljubas-lucifer.html

ЛеЗ 0016578 ДВА РЕЧИТА КОМЕНТАРА. Dragan Pik-lon  пре око један сат. Коментари на чланак – Одлазак човека који је открио истину о „случају Рачак” . – Знали смо да су сви налази монтирани да би се неосновано оптужила и потом бомбардовала Србија, говорио је својевремено за „Политику” проф. др Вујадин Оташевић https://dalekoodsunca.blogspot.com/2018/11/blog-post_9.html

ЛеЗ 0016579 Afrički migrant: Najviše se radujem uništenju Europljanki! Pokorit ćemo … https://alajbegovaslama.blogspot.com/2018/11/africki-migrant-najvise-se-radujem.html

ЛеЗ 0016580 „ПОЛАРНА АУРОРА“ , Бела Тукадруз. КРАЈ УПРАВО ПУБЛИКОВАНЕ НАЈНОВИЈЕ КЊИГЕ . – Књига је ових дана публикована у Библиотеци МАНУСКРИПТ, која је отворена само за позване чланове и претплатнике . – А шта ја тражим? Бесове? На правом или, можда, на погрешном месту?

Јесам ли нашао Бесове, “нижа бића тамнога Света”? Кажу да они нису “лишени наде да ће се Духовно уздићи / у некој далекој будућности, / да ће се ослободити прљавштине и злобе / идући дугим путем / развића под руководством Виших / Духовних Учитеља Златнога Пута”?

Или сам само на трагу, не толико лепоте, колико нечега што није апсолутно, зла будућега, које се пројављује неразвијеношћу и незнањем?

Ко су данас прави властелини Тамних Светова: тамни Леги, тамни Арлеги и Кошћеји – Кнезови Таме?

Могу ли нам помоћи следећи стихови данас, како их разумети?

https://alajbegovaslama.blogspot.com/2018/11/blog-post.html

ЛеЗ 0016581 КЛОАКА. (Мотто). – Избор из коментара на чланак
Председник САНУ најавио оставку
https://dalekoodsunca.blogspot.com/p/blog-page_10.html

ЛеЗ 0016582 Не слушајте поуке врагова-саблазнитеља и не дајте се завести њиховим лажним обећањима… –  фрагмент из САЊТИЈЕ ПЕРУНОВЕ ВЕДЕ. ПЕРУНОВА КЊИГА МУДОСТИ, стр. 40-41 https://sites.google.com/site/zavetineagregat/antena/neslusajtepoukevragova-sablaznitelainedajtesezavestinihovimlaznimobecanima

ЛеЗ 0016583 PRAVA ISTINA: Ovo se događa po cijelom svijetu! https://pbbel.blogspot.com/2018/11/prava-istina-ovo-se-dogaa-po-cijelom.html

ЛеЗ 0016584 Oblast 51 Area 51 Sinhronizovano na Srpski Dokumentarni Film https://zavetineatlantida.blogspot.com/2018/11/oblast-51-area-51-sinhronizovano-na.html

ЛеЗ 0016585 Pet najčešćih znakova da vam neko prisluškuje telefon. https://identitet2007.blogspot.com/2018/11/pet-najcescih-znakova-da-vam-neko.html

ЛеЗ 0016586 Philip Schneider: ČOVJEK KOJI TVRDI DA JE UBIO DVA VANZEMALJCA!!? https://zavetineoglasi.blogspot.com/2018/11/philip-schneider-covjek-koji-tvrdi-da.html

ЛеЗ 0016587 RASkovnik 001 – MILAN VIDOJEVIC – Evo sta je sakriveno u TV seriji „NEMA…https://httpvrg.blogspot.com/2018/11/raskovnik-001-milan-vidojevic-evo-sta.html

ЛеЗ 0016588 ЈУЧЕ У БЕОГРАДУ У 84. ГОДИНИ УМРО КЊИЖЕВНИК МИЛОШ ЦРЊАНСКИ. Фототипија чланка штампаног у листу Политика ЕКСПРЕС, 1. децембра 1977. стр. 9. https://identitet2007.blogspot.com/2018/11/84.html

ЛеЗ 0016589 Наш гост: Матија Бећковић https://identitet2007.blogspot.com/2018/11/blog-post.html

ЛеЗ 0016590 ИН4С: Матија Бећковић. Српска окупација Црне Горе. https://identitet2007.blogspot.com/2018/11/4.html

ЛеЗ 0016591 Philip Schneider: ONI SU MEĐU NAMA! https://zavetineoglasi.blogspot.com/2018/11/philip-schneider-oni-su-meu-nama.html

ЛеЗ 0016592 KGB-ovi TAJNI DOKUMENTI: Knjiga vanzemaljskih rasa. https://zavetineatlantida.blogspot.com/2018/11/kgb-ovi-tajni-dokumenti-knjiga.html

ЛеЗ 0016593 Dokumentarni film-Duboki svemir By:Benko https://alajbegovaslama.blogspot.com/2018/11/dokumentarni-film-duboki-svemir-bybenko.html

ЛеЗ 0016594 REPTILI: Teorija zavjere https://dalekoodsunca.blogspot.com/2018/11/reptili-teorija-zavjere.html

ЛеЗ 0016595 Da li je ovo kraj Amerike https://zavetine.blogspot.com/2018/11/da-li-je-ovo-kraj-amerike.html

ЛеЗ 0016596 Činjenice koje govore da su zemljom nekada hodali divovi https://velikazavetina.blogspot.com/2018/11/cinjenice-koje-govore-da-su-zemljom.html

ЛеЗ 0016597 5 Misterioznih grobnica koje su ostale zapečaćene https://zavetineatlantida.blogspot.com/2018/11/5-misterioznih-grobnica-koje-su-ostale.html

ЛеЗ 0016598 A STA VI MISLITE – Milo Lompar – Crnjanski nacista, Dučić velikosrpski š… https://identitet2007.blogspot.com/2018/11/a-sta-vi-mislite-milo-lompar-crnjanski.html

ЛеЗ 0016599 INTERVJU: Milo Lompar – Neprijatelji su želeli da slome kičmu našeg naci… https://alajbegovaslama.blogspot.com/2018/11/intervju-milo-lompar-neprijatelji-su.html

ЛеЗ 0016600 Kolika je veličina srpskog poraza | Sputnjik intervju https://alajbegovaslama.blogspot.com/2018/11/kolika-je-velicina-srpskog-poraza.html

30.04.18.