96

 (Азбучник Прототипа Енциклопедије ЗАВЕТИНА)

ЛеЗ 0004801  Књижевна критика

ЛеЗ 0004802       ЛЕПА БОЛЕСТ – ПОЕЗИЈА. – Душан Стојковић: Зоран М. Мандић, Оквир, Браничево, Пожаревац, 2011

ЛеЗ 0004803       Зоран М. Мандић, ОПИСИ ЗБИВАЊА ИЗМЕЂУ ЧЕСТИЦЕ И СВЕТА. –  О књизи песама Шетња по собама Тање Милутиновић   

ЛеЗ 0004804       ВОДИЧ ЗА (НЕПО)КОЛЕБЉИВЕ И РАДОЗНАЛЕ ДУХОМ. Залазак, злато, Пек /  Бела Тукадруз  

ЛеЗ 0004805       Александар ЈЕРЈОМЕНКО (1950). –  из новије руске поезије.Избор, препев и напомене Владимир Јагличић

ЛеЗ 0004806      ДНЕВНИК. 1  ОКТОБАР, НОВЕМБАР / Б. Тукадруз. (По доласку из Студентског града у Мишљеновац. 10. октобар 1975. године.)  (одломци)  https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/vodic-za-nepo-koleblive-i-radoznale-duhom/dnevnik1oktobarnovembar  

ЛеЗ 0004807       ОБЕЛОДАЊИВАЊЕ. ЕКСКЛУЗИВНО – АМЕРИЧКИ НОВИНАР РОБЕРТ ПАРСОНС ОБЕЛОДАНИО „ВЕСТИМА“ САКРИВЕНИ ИЗВЕШТАЈ УН УРАНИЈУМ ЗА СРБЕ 4,5 МИЛИЈАРДЕ ГОДИНА • Шокантан текст Сенегалца Бакари Кантеа, шефа мисије програма УН из 1999. О стравичним последицама бомбардовања Србије никада није објављен .У мају 1999. године Уједињене нације у целини су сакриле од јавности шокантан извештај Сенегалца Бакари Кантеа, шефа прве мисије УНЕП-а (Програм Уједињених нација за човекову  околину) о еколошким последицама бомбардовања СР Југославије.  https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/vodic-za-nepo-koleblive-i-radoznale-duhom/obelodanivane

ЛеЗ 0004808       NEMO PROPHÉTA IN PATRIA   (Певци са Бајлон-сквера и моја фрка са њима) / Миорољуб Тодоровић   https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/vodic-za-nepo-koleblive-i-radoznale-duhom/nemoprophetainpatriapevcisabajlon-skveraimojafrkasanjima#

ЛеЗ 0004809       ВРТ  ЕМИЛА  СИОРАНА / Радивој ШАЈТИНАЦ     https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/vodic-za-nepo-koleblive-i-radoznale-duhom/vrtemilasioranaradivojsajtinac

ЛеЗ 0004810       ЈЕДНО БЕОГРАДСКО КУЛТУРНО ВЕЧЕ ОБАВИЈЕНО ТУГОМ /  Миленко Д. Јовановић    https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/vodic-za-nepo-koleblive-i-radoznale-duhom/jednobeogradskokulturnoveceobavijenotugom# 

ЛеЗ 0004811       Las vilajet / Писмо М. Лукићу. –  Из мог зимовника „сколоништа у којем лижем властите ране“ о чему ти и писа у Лас вилајету. Поново је читам, она је на неки начин и „моја књига“, и  мој Рукопис живота. Очекивао сам да ће тзв. критичари гласнути. Хајде, пошаљи је на конкурс за В. Попу…Ето, да знаш да си са мном у мом логу, да си већи број песама и за мене написао и живео..( М. Тодоровић)  https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/word-of-the-week/lasvilajetpismomlukicu#

ЛеЗ 0004812       Култура и књижевност, и многи послератни писци / Б. Тукадруз  . – Савић не причешћује своју мисао божанским Свесмислом, божанском Логосношћу: и оно што пише не преображава се у богомисао. Савићева људска мисао, гоњена нагоном сазнања, одлази у бесмисао, баш зато што се не причешћује Свесмислом. Тако и Савићева људска осећања. – Исто тако, и С. Игњатовић је као писац био близу пута којим би се могло кренути у расветљавању мракова титоизма, али његова главна брига је негде другде. Игњатовић расветљава

на свој пионирски начин „цивилизацију титоизма“. И зато ни С. Игњатовић није написао велику књигу, незаборавну о трагизму титоизма. А био је тако близу тога, можда понајближе међу свом Децом страве…Писца можеш пронаћи у човеку тек када разумеш шта он сматра за добро а шта за зло. И све то измериш мером Богочовека. Мером Христовом.Писац је обично сав у својој главној бризи. Пронађеш ли је, пронашао си оно чиме живи и ради чега живи… (Многи послератни писци купљени су преко хлеба и крова.)    https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/word-of-the-week/schadenfreudeshah-dn-froi-duhnoun#

ЛеЗ 0004813       Позив уредника књижевног часописа „Браничево“.   [ ажурирано 27.02.2010. 15.51 Поштовани пријатељу,

Часопис Браничево наставља са деловањем, актуелизовањем одређених тема, представљајући их на особен начин кроз тематске бројеве. Таква пракса ће бити настављена и у уређивачкој политици за 2010. годину.

ТРАЖЕЊЕ СРБИЈЕ И ЊЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА

Овај број је посвећен  нашој стварности, нашим илузијама и њиховим симболима, истини, тој помало старинској речи. А да би се до ње стигло, треба проговорити, ослободити се ћутања. Идеје о другој и друкчијој Србији  постоје у нашем народу, култури, литератури, нашим надама; имају их многи, писци и философи, социолози, новинари, политичари, професори универзитета, трибуни, привредници, знани и незнани – позивамо вас  да изнесете своје гледиште. Ваше идеје могу итекако бити подстицајне, и као такве, размишљање појединца, оне су добро полазиште за будуће време. Идеје никога нису уништиле. Да ли је могућа другачија Србија?   Постоје ли данас тзв. књижевне котерије, колико их је и око чега се окупљају? Какав им је домет? Шта је у ствари наступило као доминантно и официјелно победом револуције у Југославији и Србији? Униформност која је наметана од наметача, која је потрајала сувише дуго и цементирала живот појединца, као и пуноћу истинског стваралачког живота. Ко о томе, данас, јасно и разговетно збори? Зашто  се у нашој литератури отеже са процесом превредновања?  https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/student-of-the-month/johndoe#

ЛеЗ 0004814       ДРУГА.ДРУКЧИЈА СРБИЈА.Одабрана места (1). Уместо увода: ОДЛОМАК ИЗ ЈЕДНОГ ПИСМА  https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/student-of-the-month/drugadrukcijasrbijaodabranamesta#

ЛеЗ 0004815       Чишћење Аугијевих штала српске куће књижевности . Даља разматрања. – ДРУГА. ДРУКЧИЈА СРБИЈА. Одабрана места (2) https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/student-of-the-month/cisceneaugijevihstalasrpskekuceknizevnosti#

ЛеЗ 0004816       ОТПОР МАНИПУЛАЦИЈИ или трагом једне  енциклопедијске одреднице о тзв. «другој Србији»*. –   Треба  истражити шта је то прва, друга, трећа, четврта или шеста Србија,  да би се дошло до  појмова који нешто објективније значе. Време је да се тај често коришћен израз «друга» замени изразом Друкчија Србија, различита од оне какву памтимо  од пре неколико година.И Србија би, разуме се, требало да постане друкчија, да изражава свој потенцијал, различитост и богатство различитости. Комунистичка, неокомунистичка, тзв «демократска» Србија, тобож «прогресивна», требало би да се помери и крене према вредновању и превредновању, али у суштинском смислу.

Лаж је, на пример, да је израз «друга Србија» настао на основу  наведене књиге.

Тај израз је старији од те споменуте књиге; и он означава више него што би хтео тзв. Википедијин енциклопедиста.

То није тешко показати и оспорити. Доказа има више.

Примера ради. Књига  ДРУГА СРБИЈА: LAUTRE SERBIE.*

Можемо се сложити са Владимиром Ј. Конечним**, који пише: «Све у свему, идеја о две Србије крајње поједностваљује чињенице. Оправдано се социолошки може говорити о неких шест-седам Србија. Али ова, коју сам назвао Трећом Србијом, нарочито пада у очи својим одсуством из свести и писања домаћих аналитичара. Међутим, та Трећа Србија може да буде конструктиван фактор у нашој деликатној националној подели и политичком манипулисању њоме. Многи из Треће Србије у дијаспори желели би да се активно укључе у живот земље.    https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/student-of-the-month/otpormanipulacijiilitragomjedneenciklopedijskeodredniceotzv%C2%ABdrugojsrbiji%C2%BB#

ЛеЗ 0004817       Дуг поглед уназад.  На један начин о другој и трећој Србији мисле и говоре политичари, на други начин визионари и мудри и побожни људи…. Постоји она Србија којој је вођа завртео памет, и која је предуго спречавала другу и трећу Србију. Постоји Србија ината и кукавичлука. У једном тренутку, Србија је могла добити лидера, и добила га је у лику З. Ђинђића. Међутим, убрзо је овог прагматичног државника усисао са сцене левак погубне политичке мат(р)ице и струје, који има обележје повремене епидемије… –  У књизи, Дуг поглед уназад (Београд, 2002, Заветине:Мобаров институт, 72 стр.; 34. књ. опуса Уметност махагонија), објављен је, при крају, невелик, текст Трећа Србија, који, баш зато што је, најширој јавности, остао непознат (књига објављена у симболичном броју примерака), вреди пренети овде у главним цртама.   https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/student-of-the-month/dugpogledunazad#

ЛеЗ 0004818       Присећање.Трећа Србија, даље. – Када сам овај текст (знатно дужи у рукопису), читао једном од сарадника ч. Трећа Србија, слегао је раменима и рекао да га подсећа на речник неке официјелне Србије. А ја сам упитао: колико Србија има? Једна, две, три, четири, пет, десет? Доиста, колико Србија има? Она на земљи, она под земљом, она на небу? Јесења, зимска, црвена, црна, бела? Шарена? Загранична? Сарадник ми је предложио да погледам на интернету садржај емисије Пешчаник Б92 Трећа Србија, емитоване 12. маја 2006., цитирајући ми речи Г- ђе В. Пешић: “Идеологија нам је црква, а држава нам је Удба и то је оно што ми данас имамо. Па онда пише у Политици – ето, неко бира као своју политичку личност Милошевића, неко бира Зорана Ђинћића, свако према свом укусу, све су то наши. Ја мислим да ова блокада коју смо већ доживели, да она неће тако лако да оде, ми не знамо када ће Ложа да одлучи да испоручи Младића, кад ће се она смиловати на нас. Ови који су политичари су неодговорни и зато кажем, без обзира што то није моја омиљена странка, увек похвалим неког ко уради нешто добро. И ево, кажем, Лабус је добро урадио. Наша нада је да увек постоји неко ко ће неки чворић да крене да одврће.Ако је то сада Лабус и ако ће због тога можда да падне влада, нека буде Лабус, немам ништа против. Добро је ако би он завртео неки точак. Он је то сад покренуо, е сад, ко ће ту да улети, ко ће ту да помаже, е па, баш да видимо…”   https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/student-of-the-month/prisecanetrecasrbijadale# 

ЛеЗ 0004819       Шта је у ствари био тзв. Београдски круг?  https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/student-of-the-month/stajeustvaribiotzvbeogradskikrug#

ЛеЗ 0004820       Друкчија Србија, уместо закључка…. – Редакција «Браничева» је отворила једну значајну, нерасветљену тему; и било би потребно много више простора да се одговори на сва питања постављена у припреми овог тематског броја. Штета од убиства З. Ђ. је непроцењива.Србија је то схватила на сахрани бившег премијера. Србија то данас живи…

“Очигледно је на делу један процес конзервисања Србије, не могу тачно да одредим још увек еру у којој желе да нас конзервирају, али очигледно да сви напори владе иду ка томе да Србија буде једна рупа у времену у коју ће да се сјати све оно што је одавно прошло, свуда осим код нас и у још неким чудним земљама са којима ваљда не желимо да се дружимо”

– каже Видан Хаџивидановић у Пешчанику Б92. Драго нам  је  да се Браничево  одлучило да припреми темат о «нашој стварности, нашим илузијама и њиховим симболима, истини, тој помало старинској речи. А да би се до ње стигло, треба проговорити, ослободити се ћутања.Идеје о другој и друкчијој Србији  постоје у нашем народу, култури, литератури, нашим надама; имају их многи, писци и философи, социолози, новинари, политичари, професори универзитета, трибуни, привредници, знани и незнани «.

Сложили бисмо се са Браничевом, али бисмо  и упозорили на једну околност – да се идејама о првој, другој, трећој и четвртој Србији, толико манипулисало, да би било добро, можда, посветити само томе један посебан број. М. Лукић, наш уредник и оснивач „Треће Србије“ и ч. „Идентитет“ , је,   на тему ТРАЖЕЊЕ СРБИЈЕ И ЊЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА  написао више текстова и књига, и ми смо га замолили да овде публикује, одабрана места из појединих текстова, које је  објављивао ту и тамо, током прве деценије новог миленијума, сабрана  на једном месту. Наравно, обим тих одабраних места превазилази обим који је гл. уредник „Браничева“  у свом позивном писму  одредио.  https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/student-of-the-month/drukcijasrbijaumestozaklucka#

ЛеЗ 0004821       Свеска САХАРА АМАЗОН – Notebook SAHARA AMAZON. –  И о песмама Лукића и о сликама Снежане Б. Стефановић могу се писати целе књиге. То смо показали у неколико књига о песништву Лукића и посебно у Сенкама тишине. Треба само рећи да и у овој књизи има аутентичне мистике и лирске и ликовне.. За мене је поетички провокативна ова књига. У тренутцима гледајући њене странице чини ми се да су слике тумач текста, да су слике мета на текст. Да су нека „илустрација“ бар у песмама и одломцима изабраним за ову књигу. Можда желим да видим равнотежу Реч – Слика. Но ширина и лирски степен апстракције песама омогућавају различита уживљавања, доживљаје. Управо, како би рекли математички поетичари, омогућавају икс(х) значења, доживљаја, а поготову ако се укрштају на овакав начин песма и слика. Дух и песника и сликарке се отимају „јасним категоријама малограђанским, урбано – градским где се види добро – зло, лепо – ружно, јасно – нејасно, смисао – бесмисао…Њихов дух је близак умовањима о смислу бесмисла – о есхатолошком што сам у некој мери тумачио и у књигама о Мирославу Лукићу и у монографији о Снежани Б. Стефановић.  https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/student-of-the-month/sveskasaharaamazon-notebooksaharaamazon#

ЛеЗ 0004822       Прво издање књига одабраних на Великом књижевном конкурсу  КЊИГЕ ОДАБРАНЕ НА ВЕЛИКОМ КЊИЖЕВНОМ КОНКУРСУ ЕД. ЗАВЕТИНЕ (2008)    [ ажурирано 28.02.2010. 16.46 ]   https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/classroom-news/thisweekisscienceweek#

ЛеЗ 0004823       Инвестирање у београдске ЗАВЕТИНЕ. – Мањак високотиражне џепне књиге.  ЗАВЕТИНЕ би прихватиле инвестирање извесних инвеститора за штампање свог најбољег дела дигиталне продукције, као књига штампаних на папиру (у већим тиражима, према договору и одређеним условима). Постоји, један велики круг људи, нажалост, који не користи интернет, за које би вредело штампати високотиражну џепну књигу    https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/classroom-news/reminderoffieldtripnextweek

ЛеЗ 0004824   Заоставштина. Вест. О покретању нове библиотеке Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ. [ ажурирано 28.02.2010. 15.59 ]   https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/classroom-news/reminderthatitsashortweekthisweek 

ЛеЗ 0004825       „Госпођин вир“ за 2009. Вуку Драшковићу. – Управо је објављена одлука жирија за доделу књижевне награде Госпођин вир Вуку Драшковићу за роман Доктор Арон.  https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/classroom-news/gospodinvirza2009vukudraskovicu 

ЛеЗ 0004826    Поглед искоса / Бошко Томашевић. – ГОСПОДАРИ Књижевног ПОЉА ИЛИ  О књижевно-критичком ИНЖИЊЕРИНГУ.  –  Дискурси владају светом: дискурси моћи. На једноставно питање које у овом раду желимо да обрадимо и које гласи: постоји ли српска књижевнички мафија – нешто, дакле, што би било  пандан бројним мафијама откривеним у последњем десетлећу на тлу Србије, попут друмске, градјевинске, професорске или нарко-мафије – могло би да се одговори: да, како да не. На следеће питање: можете ли то да докажете?, Одговор би био: тешко, јер мафија је у темељу увек нешто што је цоса ностра (наша ствар) закамуфлирана тајним радњама. Замишљени саговорник би нас потом посаветовала да одустанемо од писања на поменуту тему. Но, писање ових неколико реченица не бисмо ни започињали да нисмо уверени да се о поводом постављеног питања може говорити са посве разумног становишта, те да своје ставове можемо аргументовати искоса, Шта никако не значи ад хоц и ниоткуда. За то, постоје и инструменти: свуда присутан новоговору владајућих дискурс унутар промоције књижевног канона који пред нашим очима настаје посве брутално, опслуживан средствима предата попут дилерских лихвара на тржишним берзама. Једна дарвиновска естетика са једнодимензионалном светом нагона увлачи се у „економију“ књижевности, чија је бит превасходно духовне провенијенције. Удјите у било коју бољу београдску књижару и већ на улазу ћете се срести са фирмирана бофл робом неких домаћих књижевника. Кажемо домаћих књижевника, јер овде је реч о њима. ..  https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/classroom-news/poglediskosa#

ЛеЗ 0004827       СТРАТЕГИЈА РАСКРИНКАВАЊА ЦРНЕ МАГИЈЕ / Слободан Шкеровић. – Лажно представљање – у постмодернизму – јесте аутентично представљање, и оно што је заправо неморално, у постмодернизму је морално – ја кажем неморално зато што је манипулативно и лажно, али овде имамо замену теза (једну од мноштва) – да је неморално морално, јер је у питању произвољан систем вредности, односно систем произвољних вредности, који се не заснива на личности, као извору морала, већ на перцепцији, као неселективном атрибуту личности. И читав постмодернизам своди се на тумачење перцепције постмодернистичког дела као чисте манипулације. На тај начин и оно што не ваља, јер је испразно, празно од енергије, постаје високовредно, јер је довољно да га ми као такво видимо. Читав напор постмодерне је у томе – да се све обезвреди, и да се онда слободно ређа, који мајмун на ниже гране, који мајмун на више гране. Свакако, не треба бити посебно далековид па видети да иза тога стоји организована група постмодерниста, који извлаче одређену корист из своје манипулације.   https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/classroom-news/strategijaraskrinkavanacrnemagijeslobodanskerovic#

ЛеЗ 0004828       ПОЈАЧАЊЕ. То је  прозор, који у себи садржи и друге прозоре који су обично у Србији затворени, или чак заковани. Покретање новог електронског часописа, „Посебна породична заветина“, који наставља,  традицију некадашњег истоименог (штампаног на папиру) часописа, представља добро осмишљен издавачки потез и налет стваралачке иницијативе без премца. Овај дигитални часопис налази се на интернет адреси http://sites.google.com/site/posebnaporodicnazavetina/
, дакле, у склопу  Google – ових сајтова. Једноставно је дизајниран. Доступан је свима на свету  … https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/classroom-news/pojacane#

ЛеЗ 0004829       МАЛЕ УХОДЕ  / Зокс Морнар   [ ажурирано 30.12.2010. 17.17 ]   https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/classroom-news/maleuhode#

ЛеЗ 0004830       Изворник, 2011  https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/classroom-news/izvornik2011#

ЛеЗ 0004831       Иза сваког усправног тела тополе и јаблана предосећам скривеног песника који лута  /  Су Танасковић . –  Река тихо ваља воде сећања својих притока, поштујући њихове тајне немире. Шум нечујне реке мами шумове моје душе, чемерничке разигране кантате брзака претворене у елегије скривених вирова и тишака.
Иза сваког усправног тела тополе и јаблана предосећам скривеног песника који лута, још витак, и шапатом страшним слути тишине које ће и мене стићи; које, слутим, већ стижу опалим лишћем, свелим са јесеном уморених грана. Певуше магличасти репови који се провлаче кроз грање: „певаће ти да сам ја љубио јесен, а не твоје страсти, ни чланке твоје голе, но стисак грања руменог, увенулог“. Ах, ено га, мислим, надам се; ухватила сам одблесак сјаја сребрнастог лука којим се извија његово витко тело, скривено иза јаблана. Трчим полако, опрезно избегавајући да згазим сваку опалу гранчицу, да кртим звуком не одам своје присуство. Још кријем тајне у маглама. Нема га, нема песника, само витко стабло усамљеног јаблана између топола које се смеше мојим узалудним разоткривањем тежине и горког укуса дивље купине. „Ах, нико нема части ни сласти, ни пламена доста да мене воли, но само јабланови вити“… Осећам сопствене дланове на храпавој кори хладним знојем узаврелог унутарја. Осећам само додир којим милујем кожу усамљеног стабла, по коме се лагано сливају капљице мојих чежњивих сокова. Један усамљени магличасти вео ме обавија. Милује моје црвене образе, спушта се дахом низ душник, право у дно стомака и покреће чудне емоције; оне давне које бих да повратим. Нема песника, у јаблан се претворио, и шапуће ми: ….

  • Пристигло на уреднички сто под насловом: СВЕ ШТО САМ ВОЛЕЛА УМРЛО ЈЕ ВИЧУЋИ МОЈЕ ИМЕ. Покушај потискивања стихова Црњанског у једном лутању…  Или, како описати магновења сећања из прошлости.   – Надамо се да ћете запамтити име Су Танасковић, баш због ове сејистичке прозе. Верујемо да је то  добра најава, права…
  • https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/classroom-news/izasvakoguspravnogtelatopoleijablanapredosecamskrivenogpesnikakojiluta#

ЛеЗ 0004832       Трагом једног новинског чланка. –  Када ће „политика“ заиста да се мења? –  Који осумњичени Црногорци су добили српско држављанство  https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/citaj-izmedu-redova/tragomjednognovinskogclanka#

ЛеЗ 0004833      Мала позајмна библиотека ЗАВЕТИНА.  Овде ће, с времена на време, и чланови Групе ЗАВЕТИНЕ Запис, и нечланови,  моћи да преузму по неко од издања „Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ“ и електронског часописа „КОГИТО КЛУБ“. Током месеца августа 2013. и прве две недеље септембра, заинтересовани могу да позајме или преузму по пет издања, доле… https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/my-forms

ЛеЗ 0004834   (Илузије и развејавање илузија)       Доручак у носталгичном пејсажу (1972) Судбина, живот, политика, идеје, раздвојили су Црњанског и Петровића: Петровић је по повратку из Америке, радио као суплент пожаревачке гимназије, па су га отпустили, јер је нагињао комунистима . Црњански је 1941. године отишао у емиграцију са избегличком владом и краљем Петром, а Петровић у партизане. Заробљен је, као партизански командант Кучева 1941. године и следеће стрељан у Београду… Четрнаест година после трагичне Петровићеве смрти, Црњански је у Коментарима уз поновљено издање ЛИРИКЕ ИТАКЕ написао нешто дивно. Пријатељства из младости су непролазна…    https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/iluzije-i-razvejavane-iluzija/dorucakunostalgicnompejsazu1972#

ЛеЗ 0004835      У СЛАВУ КЊИГЕ И ЧИТАЊА. – Чим држиш књигу у руци, већ си се удаљио од свог народа.    Милован Данојлић  .  Песник је чувар свих напуштених и одбачених достојанстава човека.  Бела Хамваш  – Винко Шелога први пут објављује у Заветинама. https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/iluzije-i-razvejavane-iluzija/uslavuknigeicitana#

ЛеЗ 0004836    ЂОРЂЕ НИКОЛИЋ КОНАЧНО МЕЂУ СВОЈИМА.  Зборник ШУМАДИЈСКЕ МЕТАФОРЕ, 2011, стр. 216-227  . –    “Шумадијске метафоре“ у Младеновцу додељују по сед ми пут   ПОВЕЉУ “КАРАЂОРЂЕ“ за животно дело литерарном опусу надахнутом духовним и сло- бодарским традицијама српскога народа – Ђоржу Николићу    https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/iluzije-i-razvejavane-iluzija/dhordhenikolickonacnomedhusvojima#

ЛеЗ 0004837       Пренос Сунчаног поклона у завичај предака.  одломак из романа Александра Лукића ВЕЛИКА ИСПРАЋУША . –  У ду­ху пра­вог по­бо­жног ис­по­сни­ка, док се са за­па­да ва­ља­ју ба­рут­ни обла­ци огром­ни и те­шки, Про­па­ли пи­сац у ка­пе­ли на­ста­ви да пи­ше стра­ни­це Књи­ге без бу­дућ­но­сти. Из по­мр­чи­не гу­шће од цр­ног ви­на вар­ни­че му­ње, тре­сак гро­мо­ва и да­ле­ких де­то­на­ци­ја не пре­ста­ју. Ма­е­стро ин­вен­та­ри­ше исто­ри­ју ју­че­ра­шњег да­на и ве­ро­ват­но би за­спао об­у­зет пи­са­њем ре­до­ва све­о­бу­хват­не хро­ни­ке, да га не тр­же из по­мр­чи­не гро­бља глас Сер­ван­те­са пен­зи­о­не­ра из Ма­у­зо­ле­ја Co­sa No­stra:

– Кри­јеш се у ка­пе­ли, као мр­твац ко­га ће су­тра за­ко­па­ти, пи­здо! Је­си ли за ду­пли ко­њак, или ме­так, про­па­ли­цо?

Пу­цањ из пи­што­ља над­ја­чао је удар гро­ма и обо­рио упа­ље­ну све­ћу по­бо­де­ну у чи­рак на Ма­е­стро­вом сто­лу. Про­зор­ско ста­кло се ума­ло не сру­чи Чу­ва­ру гро­бља на гла­ву, по но­га­ма му пр­шти ср­ча, до­вољ­но да по­ми­сли да је све­му ко­нач­но до­шао крај! Бле­сак му­ње је осве­тлио као бе­ла­са­ње ри­ба у пли­ћа­ку ре­ке, Сер­ван­те­со­во стра­ши­ло са рас­кре­че­ним но­га­ма ис­пред ка­пе­ле:

– На­пу­нио си пан­та­ло­не, пи­шче!      https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/iluzije-i-razvejavane-iluzija/prenossuncanogpoklonauzavicajpredaka#

ЛеЗ 0004838       Изабране и нове песме Владимира Јагличића.  –  Владимир ЈагличићПОСЕДИ :Изабране и нове песме, Лакташи: Графомарк, 2011, 299 стр.; 20 цм.  https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/iluzije-i-razvejavane-iluzija/izabraneinovepesmevladimirajaglicica#

ЛеЗ 0004839       Фернандо Песоа Познати странац: изабране песме. –  * * *

Ако је за сваку ствар неки бог надлежан

Зашто не би постојао један бог и за мене?

И зашто ја не бих био тај?

Бог је у мени одуховљен

Јер ја осећам.

Јасно видим спољашњи свет –

Ствари, људе, без душе

Препев Јасмина Нешковић

https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/iluzije-i-razvejavane-iluzija/fernandopesoa#

ЛеЗ 0004840       ОБЛАСТ ЦРНИЦА (ЦРНА ЗЕМЉА)  У ВЕЛИКОЈ МОРАВИЈИ. – БАГРДАН (БАГРДУН) – ЦРВЕНА ТВРЂАВА / Мирослав Димитријевић   . –  Tzernabusca – Црница или Црна земља споменута је код Порфирогенита, што се види и на венецијанској карти коју је израдио католички монах Бандур. Tzernabusca је централни    део србске Велике Моравије. Без обзира што је Tzernabusca присутна У историјским документима, нико од припадника немачко-ватиканске идеолошке историјске школе није се њоме позабавио, као ни са другим србским географским називима  датим у „Церемонијама“ и ДАИ.

Кроз Параћин протиче река Црница, убележена као Tzernabusca на Бандуровој карти (Църнабусца, или Чернобусца, или Църнобуча; скорее всего Църнабуца – “Черный кусок земли”).Према старосрбском, односно и према преводу са савременог руског језика, као што се види – Црна земља би могла бити баш та долина Црнице, Црноречје.

Морамо, ипак, нагласити више могућности у вези са Цернабуском. Можда се ради о реци која је јасно уцртана као десна притока Велике Мораве, али и могућност – да се ради о граду из времена Константина Порфирогенита. Постоји још једна могућност  да је у то време цео овај крај, област око поменуте реке добио име – Црница, коју је монах и картограф Бандур уписао као Tzernabusca

http://posebnaporodicnazavetina.blogspot.rs/2015/12/blog-post_9.html

ЛеЗ 0004841       Биволи харали, Италијан се два месеца правио Енглез. –  СТОЧАРИ у околини Димитровграда коначно су одахнули! Крдо бивола са једне италијанске фарме у бугарском месту Стањанци, које је, правећи велику штету старопланинским сточарима, данима харало у селима Забрђа, коначно је, уз асистенцију пограничне полиције, враћено свом „заборавном“ власнику. Број животиња које су у потрази за храном приспеле са пашњака Европске уније, варирао је од неколико десетина до стотинак, а штета нанета нашим сточарима у Бребевници, Мазгошу, Мојинцима, Смиловцима, Височким Одоровцима и другим селима која својим атаром избијају на границу је огромна.

За сада није познато да ли ће штета и како бити надокнађена, али се зна да ниједан од честитих старопланинских сељака и фармера није покушао да „апцигује“ штету тиме што би неког бивола евентуално заклао или присвојио    http://70simbolisz.blogspot.rs/2015/12/blog-post_9.html

ЛеЗ 0004842       ОБНОВА СВЕТА / Александар Лукић  (15.10.2009. 08.50)  https://sites.google.com/site/zavetine2012/testimonials-1/personsnamesavedmybacon

ЛеЗ 0004843       ПОСВЕТЕ, ДАРИВАЊА, ИЗДАЈЕ, ПРЕПОЗНАВАЊА, СУДБИНСКИ ДРВОРЕЗ . –  Знам да је мој Опус (Уметност махагонија)  „преголем залогај“за овакву, каква јесте дапашња српска култура и књижевност. Приметио сам са извесном сетом да понеки од мојих савременика ( па и вршњака, па чак и људи за  које сам мислио да су ми духовно сродни), дижу руке, када се спомене мој Опус. Ко је њима бранио да створе нешто слично, импрсивније, волуминозније? Шта су радили ти људи које сам мислио да познајем а који већ зађоше у шесту деценију живота? Треба ли да подметнем своја  леђа, на које је Судбина већ навалила преголемо бреме, и напишем књиге, које су они сањали да напишу? Ова књига је посвећена једном од мојих скоро вршњака и човека који  се дуго година огледао на врло тешким истраживачким пословима наше књижевности. Схватиће читаоци о – коме је реч. Он зна  https://sites.google.com/site/zavetine2012/testimonials-1/thankyoupersonsname#

ЛеЗ 0004844       Планетарни домет на светској итернет Мрежи. –  Стооки прозори ЗАВЕТИНА  https://sites.google.com/site/zavetine2012/testimonials-1/stookiprozorizavetina#

ЛеЗ 0004845       КРИТИЧАР ДРУШТВЕНЕ ЈАВНОСТИ / Зоран М. Мандић. –  (Добривој Вујин: ПРИТИСАК, Банатски културни центар, Ново Милошево, 2014. Год.)   https://sites.google.com/site/zavetine2012/testimonials-1/kriticardrustvenejavnostizoranmmandic#

ЛеЗ 0004846       Демократске самообмане / Светислав Стефановић . – Република, 21. 05. 1920.  – Ништа није жалосније од улоге коју у нашој политичкој садашњости игра Демократска странка, и у њеној жалобној средини група бивших самосталних радикала србијанских. Ова последња криза и новостворена влада то најочигледније показују. Самостални радикали, који су некад требали да препороде политички живот Србијин, и који су у овој шареној политичкој заједници, створеној од знатног броја отпадака србијанских и аустроугарских реакционара која се приказује свету под лажном маском демократизма, требало да играју главну улогу и да чине демократско језгро, да буду со целе странке, спали су дотле да по улози која им се даје стоје на истом месту са бившим србијанским либералима и бившим србијанским напредњацима. https://sites.google.com/site/zavetine2012/testimonials-1/demokratskesamoobmanesvetislavstefanovic#

ЛеЗ 0004847       Библиотека ЗАПИС. – Обнова, сито и решето. –  После оне прве српске ренесасе са почетка 20. века, а коју су оличавали, поред осталих, Михаило Петровић Алас, Скерлић, и други, природно је и очекивано да дође и друга…И дошла је, али се о њој ћути, и не зна довољно  https://sites.google.com/site/zavetine2012/testimonials-1

ЛеЗ 0004848       СТАРА ПЛАТФОРМА …. Заветине су, не само на Балкану, него и на светској Мрежи, постале својеврсни Светионик, који помаже кад се запутите у електронски лавиринт, иза кога не стоји ни велики ни прљав капитал, већ – пре свега – несебичност и неуморност српског писца, антологичара, романописца, уредника, издавача Мирослава Лукића, познатијег под псеудонимом Белатукадруз…Да ли је свет, да ли је Србија, да ли је српска култура и књижевност, оно што они  напишу у својим новинама? Што одштампају на својим ћепенцима? Што записаше у својим историјама књижевности за једнократну употребу сви добри  и осредњи следбеници накарадних српских позитивиста и слуге овејаних богобораца?….   https://sites.google.com/site/zavetine2012/our-company

ЛеЗ 0004849    АРХЕТИПОВИ ХИПЕРСПЕЈСА. –  Интелигенција се пробија у облику таласа који образују геометријске облике на Земљи. Не ради се о томе да неки свемирски брод слети доле, направи знак у житу током ноћи и онда одлети. Иако неки кругови јесу настали услед слетања летелица, интелигенција се може замаскирати у који год облик она то жели, а интелигенција веома често долази у облику таласа. Доћи ће време када ће Земљу запљуснути један талас светлости     https://sites.google.com/site/zavetine2012/our-company/arhetipovihiperspejsa#

ЛеЗ 0004850       Стваралачка иницијатива…. – ЗАВЕТИНЕ су практично морале да се за све изборе саме. Тако је и стварање и покретање стооких прозора Заветине на свтеској Мрежи  део те стратегије борбе и самоорганизованости у једном свету који је дубоко огрезао у себичности, наметачком духу и самодовољности.

ЛеЗ 0009488