87

 (Азбучник Прототипа Енциклопедије ЗАВЕТИНА)

ЛеЗ 0004351 Брана терору Исламске државе, који би могао да се обруши на Њујорк је – мафија. –  Ђовани Гамбино, син Франческа Гамбија, изнад ког је чувени криминалац Џон Готи, каже да мафија штити комшилук од екстремиста. „Мафију прати лоша репутација, али велики део тога је незаслужен“, оцењује Гамбино, у саопштењу после терористичких напада у Паризу.  – У животу постоје добре и лоше стране свега – вели Ђовани Гамбино. – Експанзија глобалног тероризма даје мафији шансу да покаже и докаже своју добру страну. Гамбино је оценио да су Еф-Би-Ај и остале безбедносне службе у САД ограниченог домета кад је тероризам у питању и да често закасне, или не успеју да сагледају комплетно стање ствари. „Свет је данас веома опасан, али Њујорчани чији су суседи Сицилијанци, или с њима спрегнути, могу да се осећају потпуно безбедни“, закључује Ђовани Гамбино.  http://zavetninovcegzavetina.blogspot.rs/2015/11/blog-post_27.html

 

ЛеЗ 0004352   Уочи коначне одлуке о судбини једне од најугледнијих београдских издавачких кућа. Група акционара писмом упозорава на манипулације и сукоб интереса

  У ДАНИМА када би коначно требало да буде разрешена дугогодишња агонија „Просвете“, дошло је до неочекиваних нових игара око ове угледне београдске издавачке куће. На то је упозорила Група акционара упутивши писмо на неколико надлежних адреса. У њиховом саопштењу се наводи како Небојша Горановић, привремени заступник капитала, Предраг Петровић, члан Одбора директора и Данко Мимић, ранији предстечајни управник, „покушавају да за себе остваре незакониту материјалну корист и да, манипулисањем, на силу уклоне генералног директора Драгана Миленковића“.  http://zavetine.blogspot.rs/2015/11/blog-post_27.html

 

ЛеЗ 0004353  Краљица Нефертити. –  Иза Нефертитине лепоте „лежи” прича о једном од највећих египатских преврата – прича о владавини Ехнатона, јеретичког краља који је донео нову еру у Египат у време своје владавине (од 1352. до 1336. године пре нове ере). Укинуо је политеизам и увео обожавање једног јединог божанства Атона, чији је симбол био Сунчев диск (што је тада сматрано за јерес), а име Аменхотеп Четврти, које је добио по рођењу, променио је у Ехнатон у част Атона    http://blbelatukadruz.blogspot.rs/2015/11/blog-post.html

ЛеЗ 0004354  Ерос и порнос / Милентије Ђорђевић. – ……..Ако погледамо нашу издавачку продукцију последњих деценија прилично лако ћемо уочити списатељице у чијим романима је еротски и порно елеменат препознатљив. Међу најплоднијим и најчитанијим је њих шест: Љиљана Хабјановић Ђуровић, Јасмина Ана, Анабела Басало, Маша Ребић, Исидора Бјелица и Весна Радусиновић . Већина њихових романа већ у наслову наговештава да ће се тематика вечног опозита мушкарца и жене сагледавати кроз призму телесног и еротског. Свакако да је у истицању ласцивних и провокативних наслова   https://misljenovac.wordpress.com/2011/01/15/%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B/

ЛеЗ 0004355  ДЕЧАК, БИЦИКЛ И ВЕШТИЦА / Зоран М. Мандић. – Многи приповедачи су на почетку прича истицали тврдњу по којој је време важније од места њиховог догађања. Пажљивом анализом тих тврдњи долази се до закључка да је детињство најважније и најуверљиве време сваке приче безобзира на карактер њихових слика и драматургију заплета. У детњству, писао је Достојевски, сабрани су узроци за све тектонске промене које прате сваког појединца на путу његовог психофизичког одрастања    https://misljenovac.wordpress.com/2011/03/10/decak-bicikl-i-vestica-zoran-m-mandic/

ЛеЗ 0004356  НА ОСТРВУ БЕЛУТАКА   https://misljenovac.wordpress.com/2011/01/13/%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0/

ЛеЗ 0004357  ЖУТА  КУЋА Уместо вапаја /  абележено крљомком на издисају, oдгонетнуто уместо вапаја.

Шта може фантастика, што човек већ није чинио…!

Слободан Бранковић

Оперишу.

Мало рупа.

Много нула.

Расту цене.

Две слезине.

Три нема језика.

Дебело црево

Из кога све испало

Како испало.

       https://misljenovac.wordpress.com/2011/03/12/%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%98%D0%B0/

ЛеЗ 0004358  ВЕЛИБОР ГЛИГОРИЋ ИЛИ „ИДЕНТИФИКАЦИЈА СА АГРЕСОРОМ“ / Петар ЏАЏИЋ. – [ Штампано у оквиру темата КЊИЖЕВНА КРИТИКА ИЛИ ПРОВЕТРАВАЊЕ КРИТИЧАРЕСКИХ ЛОЖА у књижевном часопису БРАНИЧЕВО 3-4/2011  ]  По­зна­ва­лац Гли­го­ри­ће­вог де­ла с ла­ко­ћом ће из­дво­ји­ти је­дан дра­гуљ ме­ђу ње­го­вим тек­сто­ви­ма. То је есеј о Вла­ди­сла­ву Пет­ко­ви­ћу Ди­су ко­ји је Зо­ран Ми­шић с пра­вом увр­стио у Ан­то­ло­ги­ју срп­ских кри­тич­ких тек­сто­ва од Ву­ка до ше­зде­се­тих го­ди­на на­шег ве­ка.[1] Ни­ка­да Гли­го­рић ни­је био на­дах­ну­ти­ји, остра­шће­ни­ји, ре­чи­ти­ји. Прав­ник по про­фе­си­ји, Гли­го­рић се ов­де и пред­ста­вио као пра­ви мај­стор од­бра­не.[2]

Пред­и­сто­ри­ју зна­мо: Скер­лић је сво­је­вре­ме­но бру­тал­но (1911) на­ср­нуо на Ди­со­ву по­е­зи­ју, а то је у вре­ме кри­ти­чар­ског ап­со­лу­ти­зма и кул­та Скер­ли­ће­ве лич­но­сти мо­гло има­ти по­губ­не по­сле­ди­це за Ди­со­ву пе­снич­ку ег­зи­стен­ци­ју. По све­му су­де­ћи и има­ло је: по­то­ња Ди­со­ва збир­ка Ми че­ка­мо ца­ра ве­ро­ват­но је те­жи­ла за­до­во­ље­њу уку­са кри­ти­ча­ра Скер­ли­ће­вог ко­ва.

Као сва­ка до­бра (прав­нич­ка) од­бра­на, и Гли­го­ри­ће­ва је сро­че­на као оп­ту­жба. Он оп­ту­жу­је Скер­ли­ћа, али ни­ка­ко као је­дин­ку не­го као део ме­ха­ни­зма, као „мно­го у јед­ном“. Скер­лић је део енер­ги­је це­лог јед­ног по­го­на   https://misljenovac.wordpress.com/2011/08/11/%D0%B2%D0%B5%C2%AD%D0%BB%D0%B8%C2%AD%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%C2%AD%D0%B3%D0%BE%C2%AD%D1%80%D0%B8%D1%9B-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%E2%80%9E%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%C2%AD%D1%82%D0%B8%C2%AD%D1%84/

 ЛеЗ 0004359  Руси плене ‘Кемпински’? –  Хапшење руског милијардера Александра Григорјева забринуло црногорске званичнике. Власник хотела у Сутомору оптужен да је опрао 46 милијарди долара   http://velikamagaza.blogspot.rs/2015/11/blog-post_28.html

ЛеЗ 0004360   Танјуг против “Танјуга инфо”. – НОВИНСКА агенција Танјуг предузела је у петак мере у циљу заштите свог угледа и имена, након што је у регистар АПР уписан медиј са називом Танјуг инфо.  – Ти кораци су предузети и да би се развејале све сумње и нагађања да домен Танјуг инфо има било какве везе са новинском агенцијом Танјуг или да је део могућег решења за наставак рада националне агенције – саопштено је из угашене новинске агенције. – Регистровање домена са Танјуговим именом, као и пријава Саше Мирковића Заводу за интелектуалну својину за признавање жига, који у имену, такође, има назив Танјуг, а дизајном подсећа на заштићени знак Новинске агенције Танјуг, не само да су на штету угледа Танјуга, већ представљају повреду законом заштићених права агенције, али и државе Србије, као сукцесора свих имовинских права Танјуга      http://zivotjesenisan.blogspot.rs/2015/11/blog-post_28.html

 

ЛеЗ 0004361   ПЕЋИНА У ЦЕРЕМОШЊИ / Б. Тукадруз  https://misljenovac.wordpress.com/2011/01/13/%D0%BF%D0%B5%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%83-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%88%D1%9A%D0%B8/

ЛеЗ 0004362   фиктивни српски бренд.-  Mилосав Tешић, песник

Шљива је фиктивни српски бренд

У ововременој Србији, под маском демократичности, отворено се, а чини ми се и осветнички, подстиче и подржава и српство и антисрпство, каже песник пред данашње уручење награде „Одзиви Филипу Вишњићу”   https://misljenovac.wordpress.com/2010/02/19/%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4/

 

ЛеЗ 0004363   Наилазе тешка времена. –  Отказ за два кеца

У ВРХУ владајуће коалиције коначно је постигнут договор да се у законе који треба да утврде „правила игре“ за запошљавање и отпуштање у држави „уграде“ радикална решења и оштре санкције за непослушне.
Од успеха нових закона о државним службеницима и чиновницима зависиће и судбина преговора са мисијом ММФ, која поново долази у Београд крајем октобра, али и количина прилива средстава у истањени српски буџет. Јер, уколико се спроведе план да се до 2011. број чиновника, на свим нивоима, смањи за 11.000, држава ће према проценама Министарства финансија, уштедети 6,6 милијарди динара, односно 70 милиона евра за годину дана     https://misljenovac.wordpress.com/2009/09/09/nailaze-teska-vremena/

 

ЛеЗ 0004364   Дрога. Пошаст. – Радош Бајић БЕЛИ ПРАХ

У великој акцији МУП-а Србије, у Шумадији и Поморављу, у срединама у којима је снимана наша серија, у Јагодини, Крагујевцу, у Крушевцу, у Рековцу… похапшена је множина наркомешетара и дилера смрти. Баш као што је сина Драгана јунака села које гори, пре неколико субота ухапсила филмска полиција, док је у буџаку иза кафића, недалеко од средње техничке школе, убеђивао лепу средњошколку Зорицу да су дроге много опасне    https://misljenovac.wordpress.com/2009/06/14/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%82/

 

ЛеЗ 0004365   Ледина топљена крвљу. –  Добривоје Томић

„ВЕЧЕРЊЕ Новости“ и Институт за савремену историју покренуле су акцију за проналажење тајних гробница у Србији у којима је закопано на десетине хиљада Срба, „државних непријатеља“, „сарадника окупатора“, „домаћих издајника“ али и Немаца, Мађара….
Серију текстова настављамо са Зајечаром. Са градом који је први ослобођен у земљи од стране Црвене армије, већ у септембру 1944. године и који је тако, први и осетио сву „револуционарну правду“ ослободилаца… По унапред припремљеним списковима политичких комесара, по ослобођењу је ликвидирано око стотину виђенијих људи Зајечара, Бољевца и и околине.
– Нудимо историјске изворе и могућност да се реконструишу догађаји и пронађу локације на којима су жртве покопане. Ту престају наша овлашћења – рекао нам је др Момчило Павловић, директор Института за савремену историју. – На потезу је затим држава и надлежни органи да обележе та места да би евентуално могло да дође и до откопавања и ексхумације.   https://misljenovac.wordpress.com/2009/06/10/ledina-topljena-krvlju-2/

 

ЛеЗ 0004366   Лепота и на магарећи начин.-  ЛЕГЕНДА каже да се чувена Клеопатра купала у магарећем млеку, јер је лековито и чува женску лепоту. „Третман“ египатске краљице добиће 25. априла и једна удавача из Србије, али само ако то задовољство плати – 5.000 евра!
На овај датум – незванични Дан магараца – у специјалном природном резервату Бара „Засавица“, код Сремске Митровице, „пашће“ масовна мужа ове животиње. Око 70 литара млека биће понуђено на продају, али искључиво за – купање. Иза идеје стоји Слободан Симић, директор резервата, у чијем је саставу једина фарма магараца у Србији, од стотину грла. Резерват је смештен у мачванским меандрима реке Саве и рукавцима Дрине, у 35 километара дивљине

https://misljenovac.wordpress.com/2009/04/06/lepota-i-na-magareci-nacin/

ЛеЗ 0004367   Тјенанмен, судбина побуњеника…    https://misljenovac.wordpress.com/2009/06/05/tjenanmen-sudbina-pobunjenika/

ЛеЗ 0004368   Тоне сјеничког сира за депонију    https://misljenovac.wordpress.com/2009/05/14/%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%98%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D1%83/

ЛеЗ 0004369   Сведочанство – уз „Змију чуваркућу“. – НАПОМЕНЕ  (на крају књиге)

 

Књигу  песама  Змија чуваркућа  аутор је уобличавао током  последњих неколико година. У  књигу  је укључен и известан број написан много раније , 1977 -1978. године, а има и једна песма написана 1971. године.

Рукопис  Змија чуваркућа чине пет самосталних кругова :  https://misljenovac.wordpress.com/2009/04/04/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%83%D0%B7-%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%98%D1%83-%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%9B%D1%83/

 

ЛеЗ 0004370   Посвећена дрвета по Србији. – Знаменита стабла у Србији

Шума и дрво су у људском битисању одувек били важни пратиоци. Висока стабла су била „веза“ са боговима (и демонима), а простране шуме служиле као заштита од непријатеља  У нашој традицији, запис је велико разгранато стабло, обележено крстом, које људи обилазе током литија, под којим држе верске обреде или се окупљају кад доносе важне одлуке. У источној Србији их називају и миро,јер се под њима мире завађене групе или појединци. Дрво је последњи извор хране, народна апотека, уз њега се одраста. Кад се подиже кућа или црква, уз њу ниче и стабло које лети пригушује сунчеве зраке, а зими обуздава хладне ветрове   https://misljenovac.wordpress.com/2009/03/29/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8/

 

ЛеЗ 0004371   БРАНИЧЕВО 5-6/2011 > Темат ПАРАДОКС КЊИЖЕВНЕ ЛУСТРАЦИЈЕ. –                      Ушао је у штампу нови број све популарнијег књижевног часописа „БРАНИЧЕВО“, посвећеног парадоксу наше српске књижевне лустрације.  https://misljenovac.wordpress.com/2011/08/18/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-5-62011-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5/

 

ЛеЗ 0004372   „југо ГВ”  – добра вредност . – ЛОНДОН – Пре 30 година крагујевачка „Застава” извезла је први „југо ГВ” на америчко тржиште и понудила га купцима по цени од 3.990 долара.

Британски Би-Би-Си у тексту поводом јубилеја доласка „југа ГВ” у Америку, пише да се ознака ГВ односила на „Гоод Валуе” (добра вредност), оцењујући да је то била лоша маркетиншка порука, која је од самог старта била осуђена на пропаст.

У тексту, који је у свом стилу насловио „Последњи стварно ужасан ауто”, Би-Би-Си подсећа да је за продор „Југа” на америчко тржиште најзаслужнији био бизнисмен Малколм Бриклин.

Средином 1980-их година је у САД било пожељно да свако поседује јефтино и економично превозно средство, што је Бриклин искористио.

Уз помоћ америчких политичара Хенрија Кисинџера и Лоренса Иглбургера постигнут је договор са југословенским властима и „југо” је први пут Америци представљен на сајму аутомобила у Лос Анђелесу 1984. године.

Да би могао да се продаје у САД на „југу” је морало да се изврши око 500 преправки.

Иако је аутомобил заснован на „фијату 127” са максималном брзином од око 138 км/х (86 миља на сат) у том тренутку био најспорији на америчком тржишту, његова продаја је ишла муњевито, наводи Би-Би-Си.  http://zivotjesenisan.blogspot.rs/2015/11/blog-post_58.html

 

ЛеЗ 0004373   У новом броју HUPERA. – https://misljenovac.wordpress.com/2011/08/18/u-novom-broju-hupera/

ЛеЗ 0004374   САБРАНЕ ПЕСМЕ 1921–1931 / Воланс СТИВЕНС. – Благ ду­ван­ски дим је­се­ни при­ме­тан је на овим стра­ни­ца­ма. Ви­ли­јамс је пре­шао пе­де­се­ту.   https://misljenovac.wordpress.com/2011/08/10/%D1%81%D0%B0%C2%AD%D0%B1%D1%80%D0%B0%C2%AD%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%C2%AD%D1%81%D0%BC%D0%B5-1921%E2%80%931931-%D0%B2%D0%BE%C2%AD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD/

ЛеЗ 0004375   „Свитак“ и Народна библиотека Пожега расписују конкурс.- Редакција књижевних новина „Свитак“ и Народна библиотека Пожега, расписују конкурс за књижевну награду „Хаџи Драган“ – за циклус од пет необјављених песама, под шифром  https://misljenovac.wordpress.com/2011/08/04/%E2%80%9E%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BA%E2%80%9C-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3/

ЛеЗ 0004376   Резултати  ЛИКОВНОГ И КЊИЖЕВНОГ КОНКУРСА   „Вино“ и „Крчедин“   https://misljenovac.wordpress.com/2011/08/03/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B8-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83/

ЛеЗ 0004377   КОНКУРС  ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ЗМАЈ ОГЊЕНИ ВУК    https://misljenovac.wordpress.com/2011/08/03/259/

ЛеЗ 0004378   КОНКУРС За доделу Награде Златко Красни. Правилник   https://misljenovac.wordpress.com/2011/08/03/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81/ 

ЛеЗ 0004379   КОНКУРС  за песничку награду Златна струна   https://misljenovac.wordpress.com/2011/08/03/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82/

ЛеЗ 0004380   ПОХВАЛА  СРПСКОМ ЈЕЗИКУ. ПРОГЛАС  ЈЕЗИЧКЕ ТРИБИНЕ

УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ         Језичка трибина Удружења књижевника Србије ставља на јавну расправу закључке, ставове и одговоре на отворена питања српског језика    https://misljenovac.wordpress.com/2011/08/01/%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83/

 

ЛеЗ 0004381   ПОКРЕТ И СТРАХ / Ђорђије Вуковић. –  (Ва­ри­ја­ци­је о мла­дим пи­сци­ма, бра­ва­ри­ма и оста­лим мла­дим умет­ни­ци­ма) –  (Ђор­ђи­је Ву­ко­вић, Дру­га стра­на, Фи­лип Ви­шњић, Бе­о­град 1985, 41–47)   -Управо објављено у најновијем двоброју БРАНИЧЕВА 3-4/2011, у темату посвећеном Књижевној критици и проветравању критичарских ложа ( стр. 222-227)  https://misljenovac.wordpress.com/2011/07/03/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85-%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/

 

ЛеЗ 0004382   Зар смо обарали Берлински зид да бисмо сада ударали главом у Кинески зид?. – Зар смо обарали Берлински зид да бисмо сада ударали главом у Кинески зид и зар смо скидали „гвоздену завесу” да би се опет над нама надвиле „црвене заставе”? Не ловите вештице него захвалите Кини што према Европи наступа као „добра вила” и помаже да се ублаже финансијски потреси у Унији. Овакве полемичне крајности, какве подуже трају поводом растуће улоге Кине у светским пословима, чуле су се и поводом управо завршених посета њеног премијера Вен Ђијабаоа Немачкој, Британији и Мађарској. Званичници и бизнисмени све те три земље исказали су задовољство новим аранжманима с далекоисточном економском велесилом, док су им многи медији, активисти за људска права па и поједини стратези, замерили да су, зарад материјалних интереса, госта поштедели оштрих примедби на рачун тамошњег „ауторитарног уређења”   …. (Објављено 3. јул 2011. у 08:58 )    https://misljenovac.wordpress.com/2011/07/03/zar-smo-obarali-berlinski-zid-da-bismo-sada-udarali-glavom-u-kineski-zid/

ЛеЗ 0004383   Руси долазе….- Руски милијардер Глеб Фетисов жели да спасе „Монд“, Александар Пугачев купио је „Франс соар“ а Александар Лебедев лондонски „Индипендент“  https://misljenovac.wordpress.com/2011/07/03/rusi-dolaze/

ЛеЗ 0004384   Да ли ће моћи да чува етику и читаоце Савет за штампу?. –  Наслови типа „Шорка”, „Пљувачина”, „Хохштаплери” или насловне стране где је уз слику једног страначког лидера прикачена одредница „убица”, потпредседник владе описан као „баба Ванга”, а гувернеру НБС поручено „Марш бре”, само су насумице изабрани примери фебруарских издања једног домаћег таблоида. Нису малобројни случајеви, чак ни у озбиљним листовима, да се осумњичени прогласи кривцем пре пресуде суда или да се објаве слике и лични подаци жртве насиља или малолетника у неприкладном контексту.  На таква прекорачења реаговаће убудуће савет за штампу, саморегулаторно тело    https://misljenovac.wordpress.com/2011/07/03/da-li-ce-moci-da-cuva-etiku-i-citaoce-savet-za-stampu/

 

ЛеЗ 0004385   Прва, друга, трећа и четврта Србија: Листајући  српске књижевне часописе. – Четврта Србија

Након што је истекао првоборачки стаж учесника Петооктобарске револуције”, у оптицај је пуштена – ништа мање револуционарна! – мисао/директива о постојању Прве и Друге Србије. Које се имају разликовати колико и Шеста личка од Прве пролетерске. И онда се закотрљало запенављено брбљање о патриотизму и тајкунизму, о национализму у кешу и глобализму на лизинг. Удари врлина на величину, хуманизам на ренесансу, хришћанство на грађанство…

Авај, показало се како је све то умовање о “две Србије” заправо само неутешно ламентирање над чудесном и злехудом судбином “сурчинског” и “земунског клана”. Ето вам те фамозне подвојености коју партијски ровокопачи покушавају да реше постављањем коликотолико јасне демаркационе линије. Не због могућих пребега, већ да се подела плена не би изродила у ватрометну тарапану.

Неки су покушали да ту једначину са две непознате и мноооого нула реше тако што су почели да заговарају некакву надсинтезу, која би помирила свеопште српске националне интересе – непажњом кипарских чиновника расејане из трезора народних банака Девичанских и Кајманских острва. Тако се родила бајколика басна о Трећој Србији”……………….” – Зоран Ћирић  Објављено у Политици, 01. 11. 2007.)

Коментар ППЗ

 Кад је реч и о чланку З. Ћ. и о коментарима на њега (у истом листу; Ћирићев текст је објављен у тобож озбиљној рубрици “Погледи”, а коментари у Коментарима уз Ћирићев текст – електронско издање П.), шта друго да се каже до: према свецу и тропар!

Неустрашив писац, који се толико острвио на Личке и Пролетерске дивизије, добитник је НИНове награде за којешта, коју су установили подрепаши споменутих партизанских дивизија; не да пише бледо ианемично, него лупета; трабуња; гађа мртве шупљим лончићима;брка лончиће. Ако је желео да забави фукару вицевима, није у томе успео, јер то о чему пише нису чак ни јефтини вицеви.

Ако чланкописац не прави разлику између Прве, Друге и Треће Србије, о којима, по свему судећи, појма нема, онда је типичан далтониста

https://misljenovac.wordpress.com/2011/06/24/%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%9B%D0%B0-%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%81/

ЛеЗ 0004386   Занимљиви коментари поводом текста „Новине спасавају њихова интернет издања“.- Москва, 28. октобра – Озбиљне новине неће никад нестати, али хоће сјајни часописи који су преплавили медијско тржиште, тврди Јасен Засурски, легенда руског новинарства, професор журналистике на Московском универзитету Ломоносов, одговарајући тако на све чешћа, готово панична предвиђања смрти „папирних” новина. Тренутно новинари који желе да зараде иду на телевизију или у гламурозне часописе. Али то ће проћи. Долази време озбиљних новинара, аналитичара који мисле својом главом. Новине се окрећу мислећим људима.  https://misljenovac.wordpress.com/2011/07/03/zanimljivi-komentari-povodom-teksta-novine-spasavaju-njihova-internet-izdanja/

ЛеЗ 0004387   МИЛИСАВ КАМЕНОРЕЗАЦ ИЗ УЖИЧКЕ ЧАРШИЈЕ И МИЈА ПАВЛОВИЋ ИЗ КОСМИЧКЕ / Станислав Винавер. – По­во­дом на­гра­ђе­них пе­са­ма Ми­је Па­вло­ви­ћа пу­сти­ла је „Ре­пу­бли­ка“, у свом про­шлом бро­ју на­пис у ко­ме је из­ра­же­на не­до­у­ми­ца: пи­сац члан­ка ве­ли да пе­сме Ми­је Па­вло­ви­ћа не раз­у­ме, и да га оне опо­ми­њу на тра­бу­ња­ња, не­ко­га чи­ка Ми­ли­са­ва ка­ме­но­ре­сца из Ужи­ца. Јед­но је пи­та­ње: ка­кве су по свом пе­снич­ком свој­ству пе­сме Ми­је Па­вло­ви­ћа. То је пи­та­ње књи­жев­ни жи­ри ре­шио на тај на­чин што је пе­сни­ка на­гра­дио и то са 100.000 ди­на­ра. Је ли жи­ри био у пра­ву? О то­ме ће се не­сум­њи­во ди­ску­то­ва­ти, јер на­ши књи­жев­ни жи­ри­ји ни­су не­по­гре­ши­ви.  Са­свим је пак дру­го пи­та­ње: ра­зу­мљи­вост по­е­зи­је и сте­пе­на ра­зу­мљи­во­сти би­ло че­га. Та­ко­зва­на ра­зу­мљи­вост сво­ди јед­ну по­ја­ву на пре­глед­ну фор­му­лу, на ге­о­граф­ску кар­ту за на­шу ори­јен­та­ци­ју у све­ту по­ја­ва. Мо­же ли се би­ло шта у све­ту све­сти на пре­глед­ну ме­ха­нич­ку фор­му­лу? На „ин­жи­њер­ски мо­дел“ – ка­ко је то хте­ла фи­зи­ка, све до лор­да Ра­те­фор­да, раз­би­ја­ча ато­ма. Чо­ве­чан­ство је ми­сли­ло да то мо­же и мо­ра би­ти. Да је ра­зу­мљи­ви, кон­стру­и­са­ни мо­дел је­ди­на ствар­ност, а не ори­јен­та­ци­о­на сли­ка ствар­но­сти. Чо­ве­чан­ство је би­ло уве­ре­но, у до­ба Су­ме­ра­ца: да зе­мља, слич­на по­га­чи, ле­жи на не­кој ве­ли­кој кор­ња­чи, ко­ја је упе­ри­ла но­жи­це у јед­но чвр­сто „ни­шта“. То је об­ја­шње­ње би­ло по­све до­вољ­но без­бро­ју му­дра­ца и про­ро­ка, из пам­ти­ве­ка  https://misljenovac.wordpress.com/2011/07/02/%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%86-%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%98/

 

ЛеЗ 0004388   ЊЕКРАСОВЉЕВА СМРТ О ТОМЕ ШТА ЈЕ БИЛО ИЗГОВОРЕНО НАД ЊЕГОВИМ ГРОБОМ. – Ф. М. ДО­СТО­ЈЕВ­СКИ

Умро је Ње­кра­сов. Ја сам га по­след­њи пут ви­део ме­сец да­на пре смр­ти. Он је он­да био ско­ро жи­ви леш, та­ко да је би­ло чуд­но гле­да­ти ка­ко тај леш го­во­ри, ми­че усна­ма. Али он не са­мо да је го­во­рио, већ је још чу­вао пот­пу­ну ја­сност ума. Чи­ни се да он још увек ни­је ве­ро­вао у мо­гућ­ност та­ко бли­ске смр­ти. Не­де­љу да­на пре смр­ти ње­му се од­у­зе­ла де­сна стра­на те­ла и 28. ују­тру ја сам са­знао да је Ње­кра­сов умро уочи то­га да­на, тј. 27. у 8 са­ти на­ве­че. Истог да­на по­шао сам ње­го­вој ку­ћи. Ње­го­во ис­пи­је­но и уна­ка­же­но пат­њом ли­це на­ро­чи­то је по­ра­жа­ва­ло. Од­ла­зе­ћи, чуо сам ка­ко све­ште­ник ја­сно и отег­ну­то чи­та над по­кој­ни­ком: „Не­ма чо­ве­ка ко­ји ни­је по­гре­шио.“ Вра­тив­ши се ку­ћи, ја ви­ше ни­сам мо­гао ра­ди­ти: узео сам сва три Ње­кра­со­вље­ва то­ма и по­чео да чи­там од пр­ве стра­ни­це.  (Из Пи­шче­вог днев­ни­ка за 1877. го­ди­ну)  –

Објављено у најновијем броју пожаревачкох књ. часописа БРАНИЧЕВО у  темату посвећеном Књижевној критици или проветравању критичарских ложа  (бр. 3-4/2011, стр.34-36)   https://misljenovac.wordpress.com/2011/07/02/%D1%9A%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D1%80%D1%82-%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5-%D1%88%D1%82%D0%B0-%D1%98%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%B8%D0%B7/

 

ЛеЗ 0004389   СУТРА  (Осврт на теорију размене промене, о илузији)  (Зокс)  https://misljenovac.wordpress.com/2011/06/02/%D1%81%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0/

ЛеЗ 0004390   ПРОКЛЕТИ ЗАНАТ СПИСАТЕЉСКИ. – О читању је Политика крајем новембра 2011. објавила серију текстова  са завршним текстом „Лични пример читања“ (7. дец.) из пера Бранислава Радивојше. Закључак је знане истине да читање оплемењује, да помаже и омогућава виши ниво живота.И о феномену писања написано је много али мстерија писања остаје. За песнике веле да су медији између Вишњег и песме, нека врста релеја преко којег се шаље порука у виду песме  ( М. Тодоровић)   https://misljenovac.wordpress.com/2011/03/15/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%99%D1%81%D0%BA%D0%B8/

ЛеЗ 0004391   Поводом „књига Геце Кона“   https://misljenovac.wordpress.com/2011/08/30/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%86%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0/ 

ЛеЗ 0004392   Лажна вест да је Добрица Ћосић добитник овогодишње Нобелове награде за књижевност    https://misljenovac.wordpress.com/2011/10/06/lazna-vest-da-je-dobrica-cosic-dobitnik-ovogodisnje-nobelove-nagrade-za-knjizevnost/

ЛеЗ 0004393   Случај Данилов / Предраг Чудић   https://misljenovac.wordpress.com/2011/10/18/%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%98-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%9B/

ЛеЗ 0004394   ПАКАО И КОМЕНТАРИ / Белатукадруз. – …. (Накнадно дописаноПочетком фебруара, 2002. –  У свему сам у праву : подлаца, копилуша, бедника, себичних, треба да се чувам. Да крај не би личио на почетак. Новац је најодвратнија сводиља. Све своди… Имам много преча посла него да се бавим хуљама, душевним чудовиштима.

Све ове године проведене са – – – – –   су тамница, мрачна, прљава у најбитнијем. Данас сам купио неколико метли и почео сам да чистим – себе, своје срце прво…Међутим, нека о томе натуралисти и осредњи писци пишу романе и књижурине. Књижаре – у које сам свратио – чак и кад се цакле и шљаште лепо укориченим књигама, базде на проивинцијске клозете… Базде. То је чак благ израз… О тим књигама пишу навелико, хвале их – чак и они аутори, тривијални критичари, које сам уврстио у прва два издања антологије српске поезије. Преварило ме је њих неколико, јефтино купљених…)

Субота, 28. април  2001.
Устао после 8. Лоше спавао.

https://misljenovac.wordpress.com/2011/10/20/%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7/

ЛеЗ 0004395   Непоправљивост моје прошлости /  Фернандо Песоа . – У бесаној ноћи, природној суштини свих мојих ноћи,

Присећам се, будан, у нелагодном дремежу,

Присећам се оног што сам учинио и што сам

могао да учиним у животу.

 

Присећам се, и нека тескоба

Подилази ме као језа или страх.    https://misljenovac.wordpress.com/2011/11/09/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%98%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/

 

ЛеЗ 0004396   Велика испраћуша, роман песника Александра Лукића    https://misljenovac.wordpress.com/2011/10/04/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%9B%D1%83%D1%88%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81/  

ЛеЗ 0004397   ТИЦЕ БОЖИЈЕ /  ВЛАДИМИР ЈАГЛИЧИЋ (1961) –  [ Душан  Стојковић  ГРАМАТИКА СМРТИ, ПРОЗА   IDEM, Антологија прозних текстова са темом самоубиства: Нашијенци. –  ШУМАДИЈСКЕ  МЕТАФОРЕ : Ћошкасте антологије – књига 6. – Младеновац, 2011.  стр. 750-753  ]  _   ИСПОД комке сместио се сивом жицом пажљиво опреден кавез, настављен на дашчану ограду. Унутра је мирисало на јаку птичју балегу, иако је, сваког јутра, Љуба отуда редно излазио са специјалном лопатицом и шимшировим метлицама под мишком, прашњав, ишамаран голубињим криоцима, улепљен изметом. Он је у том неочистивом смраду уживао онако како сељак ужива у мирису стајске балеге. Дотицао је своје мазне голубове љубав- нички, онако како је јуродиви Куја пипкао закорелу балегу на обилним крављим боковима. Каквих голубова није познавала његова пространа авлија: црвенчића, типлера, мока, опатица, капућинера, бибића,      https://misljenovac.wordpress.com/2011/09/29/%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%98%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%9B-1961/

ЛеЗ 0004398   Србија као Кабуки театар: Жарко Кораћ. –  Данашњи идеолог Србије опет је

Добрица Ћосић

Разговарао : Бојан Тончић

*На кључним позицијама у држави данас су многи људи из Милошевићевог режима; Социјалистичка партија Србије преузела је Министарство унутрашњих послова и финансијски моћна јавна предузећа. Са Демократском странком потписала је Декларацију о националном помирењу. Како то лично доживљавате? Шта преостали демократски потенцијал у Србији, уколико га видите, заправо, треба да обележава овог петог октобра?

Осећам се веома лоше кад видим ароганцију Милошевићевих бирократа у данашњој власти. Социјалистичка партија није никад, чак ни формално, признала своје грешке и преузела одговорност за оно што је чинила док је суверено владала Србијом. Декларација о помирењу ДС и СПС је у основи издаја основних принципа политичке коректности и људскости у целини. Један од данашњих лидера СПС (Душан Бајатовић) после убиства Зорана Ђинђића рекао је да је он „први платио изручење Милошевића Хагу, на реду су остали“.

Декларација о националном помирењу обележиће ову аморалну Владу  https://misljenovac.wordpress.com/2011/09/14/srbija-kao-kabuki-teatar-zarko-korac/

 

ЛеЗ 0004399 Контроверзе око романа године, бајато, вреди погледати. –  Узимање и враћање 

Прошлонедељно писмо којим Сретен Угричић повлачи свој роман из конкуренције за НИН-ову награду само је најновији случај контроверзи и спорења у историји најпрестижније домаће књижевне награде   https://misljenovac.wordpress.com/2011/11/23/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B5-%D0%BE%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%BE/

 ЛеЗ 0004400   Преминула Татјана Цвејин. – Рођена је 19.06.1948. године у Новом Бечеју у породици Ане Хандлер, повратнице из Аусцхwитза и оца Мирка који је за време другог светског рата био заробљеник у логору Луцкенwалдеу. У периодучетири-деценијског књижевног стваралаштва објавила је више књига поезије и преозе. Заступљена је у борјним антологијама. Значајно је и учешће на изложбама и перфомансима у периоду од 1966-2010. године. Појављује и у улози преводиоца, приређивача књига и уредника часописа. Добитница је више књижевних награда   https://misljenovac.wordpress.com/2011/09/05/preminula-tatjana-cvejin/

ЛеЗ 0009479