80

 (Азбучник Прототипа Енциклопедије ЗАВЕТИНА)

ЛеЗ 0004001       Наћи начин да нас не поједу велики

КЊИЖЕВНИК и психијатар Владета Јеротић, иако у 91. години, јуче је на штанду „Арс Либри“ дуже од сат времена читаоцима потписивао своју нову књигу „Изазови и одговори“. Један од наших најистакнутијих интелектуалаца, академик Јеротић, познат и по томе што ретко даје интервјуе, радо је пристао да говори за „Новости“, иако му чак и разговор с читаоцима, како нам је признао, све више представља напор.  

ЛеЗ 0004002      Пуковникове кости враћају Београду.  – … – Пуковника Аписа, Вуловића и Малобабића дочекаћемо у њиховој Србији, њиховом Београду – рекао је Вулин. – Димитријевић је јунак и једна од српских светих тајни, која је скоро 100 година била заборављена и потиснута, не због нас, већ због других. Постоје људи који су рођени за највеће подвиге. Апис је био један од њих. /  Пуковник Димитријевић једна је од најконтроверзнијих личности из новије српске историје. Играо је кључне улоге у Мајском преврату 1903, повратку династије Карађорђевић, Сарајевском атентату 1914, па и у операцијама Српске војске на почетку рата

ЛеЗ 0004003       Прва етапа Апокалипсе  (1).  –  СВЕТ  Хоће ли Руси пресећи интернет  Аме­рич­ким вој­ним зва­нич­ни­ци­ма сум­њи­ва ак­тив­ност ру­ских под­мор­ни­ца у бли­зи­ни жи­ла ку­ца­ви­ца свет­ске мре­же. –  Пен­та­гон твр­ди да су ру­ске под­мор­ни­це и шпи­јун­ски бро­до­ви све ак­тив­ни­ји у бли­зи­ни под­вод­них оп­тич­ких ка­бло­ва кроз ко­је про­ла­зи ин­тер­нет сиг­нал, као и да би у „пе­ри­о­ду на­пе­то­сти и су­ко­ба” Мо­сква мо­гла да на­ре­ди на­пад на ка­на­ле ко­му­ни­ка­ци­је на свет­ској мре­жи. /  Ин­фор­ма­ци­ја се за­вр­те­ла за­хва­љу­ју­ћи тек­сту у „Њу­јорк тај­мсу” са ци­та­ти­ма вој­них зва­нич­ни­ка ко­ји су упла­ше­ни да би Кремљ мо­гао да уда­ри на он­лајн са­о­бра­ћај­ни­це. Ши­ра јав­ност је по­че­ла да раз­ми­шља о про­вод­ни­ци­ма ис­под оке­а­на на­кон што је аме­рич­ки уз­бу­њи­вач Едвард Сно­у­ден обе­ло­да­нио да та­мо­шња На­ци­о­нал­на без­бед­но­сна аген­ци­ја (НСА) има оби­чај да се за­ка­чи на оп­тич­ке ка­бло­ве и „иси­са­ва” ин­фор­ма­ци­је о би­ло ко­ме на пла­не­ти. Це­ло­куп­на он­лајн ко­му­ни­ка­ци­ја, да­кле и она у Ру­си­ји, од­ви­ја се тим пу­те­ви­ма јер ка­бло­ви умре­жу­ју ра­чу­на­ре из свих де­ло­ва све­та

ЛеЗ 0004004   Отровно језеро. –  Пропао пројекат „Регионални развој Бора”

Светска банка је 2007. године одобрила кредит од 43 милиона долара за регионални развој Бора. За социјално економски развој овог краја намењено је 10,5 милиона, али ни овај део пројекта није успешно окончан.За преквалификацију и подршку запошљавању било је намењено 5 милиона долара, а за развој приватног сектора приближно исто толико. За решавање еколошких проблема, изградњу колектора и ремедијацију (пречишћавање и уређење) јаловишта Велики Кривељ и стари борски рудник, Светска банка је определила око 26,5 милиона долара и то по преференцијалним условима и годишњом каматом од 0,5 одсто.

————————————————————  Отровно језеро /  Површински коп Велики Кривељ носилац је производње РТБ-а Бор. Годишње се на овом месту ископа око 10,5 милиона тона руде. Након ископавања руда иде у флотацију током које се бакар издваја у максималној концентрацији. Остатак, односно отпад, депонује се у флотацијском језеру Велики Кривељ, запремине од чак 200 милиона тона. Тунел који спроводи Кривељску реку налази се испод водене површине испод које је 80 милиона тона јаловине. Вода која се овде налази изузетно је опасна и има примесе руде бакра, сребра, злата и разних хемијских средстава. Кривељска река која протиче испод овог језера и сама је превише загађена.

ЛеЗ 0004005       КОМЕНТАРИ УЗ ОВАЈ ЧЛАНАК (извор)  (ДОГАЂАЈИ ДАНА  Приштина гази Бриселски споразум, Србија очекује реакцију ЕУ. – …. Slobodan Рatković | 29/10/2015 18:05

Предњи коментар ме инспирисао да додам слиједеће,господо из српске владе,управо је стигао тренутак када морате схватити да сте на погрешном путу,и да сте изгубили драгоцјено вријеме на обнови Србије и њене привреде. Посветите се народу кога представљате,и коначно схватите да се Србија обнавља из нутра,а не из вана.Чувајте овај несретни народ,али и себе и своје ближе,јер нико не зна шта се може десити за мјесец,некамо ли у даљој будућности.Држимо се народа с којима имамо традиционално добре и пријатељске односе,и клонимо се заваравање како,тобоже, немамо непријатеља.Имамо,и те како само су промијенили тактику,али од давно испланираних намјера нису,нити ће одустати.Ти и такви „пријатељи“нису у стању да заштите Шенгенски простор,некамо ли да схвате чињеницу да им управо Србија може послужити као чврсти мост за политику мира и сарадње, умјесто тога настављају да јој пријете,уцјењују, обмањују и понижавају.Извуците се коначно из самоубиличаког загрљајаС.Р.    http://odavde.blogspot.rs/2015/10/blog-post_31.html

ЛеЗ 0004006       Ко је ве­ра, а ко пр­о­не­ве­ра /  Батић Бачевић. –  Прет­ход­ну по­ли­тич­ку оли­гар­хи­ју и еко­ном­ски си­стем раз­не­ла је не­де­мон­ти­ра­на бом­ба, али сат на­ста­вља да ку­ца све док се глав­ни орга­ни­за­то­ри нај­ве­ће пљач­ке у са­вре­ме­ној исто­ри­ји не на­ђу у за­тво­ри­ма, а из­вр­ши­о­ци­ма фи­нан­сиј­ских ра­до­ва не оду­зме сва имо­ви­на сте­че­на од већ ли­кви­ди­ра­них ба­на­ка. – Ништа се неће променити све док сваком човеку у Србији не буду јасне две ствари – да је Тито умро и да нема бесплатног ручка, оценио је пре скоро три године бизнисмен млађе генерације, чврсто уверен да је тог дана, на једном од оних бесмислених скупова економске елите који увек имају исти закључак (да треба више производити а мање трошити, или да је боље живети у миру него у рату), изрекао нешто изузетно значајно, мисао која ће трасирати нову економску политику Србије. / Није прошло ни месец дана, а у једном од часописа у којима углавном сиромашне домаћице гледају како живе срећне, богате жене (уз обавезни уздах „а за кога сам се ја удала”), исти стратег показао је да жуљеве на рукама није стекао док је зарађивао ручак већ повлачећи ужад на новој једрилици или уносећи кутије шампањца у вински подрум     http://zonaprelivanja.blogspot.rs/2015/10/blog-post_31.html

 

ЛеЗ 0004007       ПРАЗАН ЛИСТ ПАПИРА. – Проф. ЛЕОН КОЈЕН, филозоф и књижевни  теоретичар  Србија је за ЕУ празан лист папира. – За сваку разумну власт, једино сопствена земља нема алтернативу: и стварна, а поготову нејасна савезништва увек су подложна ревизији  -… Ипак, Сељими и други приштински функционери, као и британски шеф дипломатије Филип Хамонд, тврде да би уласком Косова у Унеско српско верско и културно наслеђе било заштићеније него данас.

Да би се нечије верско и културно наслеђе штитило, оно најпре мора да буде признато као такво, а тога код Албанаца на КиМ нема, ни међу елитом ни међу масом. Оно што Сељими и други приштински функционери говоре у Београду или у Паризу ствар је тренутне тактике, а не уверења. Да није тако, зар не би за протеклих 15 година неко у Приштини недвосмислено осудио варварско уништавање српских цркава, манастира и гробаља 1999, 2004, па и касније?

http://kompleksspasovo.blogspot.rs/2015/10/blog-post_31.html

 

ЛеЗ 0004008       Споразуму Београда и Приштине подршка посланика. – НАРОДНА скупштина усвојила је у петак вече убедљивом већином Извештај о досадашњим процесу политичког и техничког дијалога са косовским властима, чиме је прихваћен и споразум Београда и Приштине.

Додатни „параф“ на бриселски договор дало је 173 посланика владајуће већине и опозције, док је против било укупно 24 парламентараца – из редова ДСС, самосталних посланика, али и владајућих партија. Осим Коштуничиних, споразум нису подржали ни Бојан Јаковљевић (СНС), Драган Тодоровић (ПС), Горан Богдановић (ДС), али ни самосталци Борислав Пелевић и Никола Тулимировић. Владином извештају отворено се супротставио и Миодраг Николић из клуба напредњака. Уздржан је био Предраг Мијатовић (СНС).

Оваквом епилогу претходила је десеточасовна расправа током које је и парламент пресекао велику косовску дилему   (Субота 27 април  23013)  https://misljenovac.wordpress.com/2013/04/27/sporazumu-beograda-i-pristine-podrska-poslanika-politika-novosti-rs/

ЛеЗ 0004009       Град духова и храбрих туриста. – КИЈЕВ – Пре тачно 27 година, у ноћи 25. на 26. април 1986. године у атомској електрани Чернобиљ недалеко од варошице Припјат на самом северу Украјине, уз границу са Белорусијом, догодила се најтежа мирнодопска нукеарна катастрофа икад.

Један од реактора електране „Владимир Илич Лењин“ – како се званично зове чернобиљска нуклеарка – експлодирао је 26. априла у 1сат и 24 минута после поноћи по локалном времену.

И данас, 27 година после, нуклеарна електрана у Чернобиљу представља опасност по здравље људи, како у непосредно радијацијом погођеном подручју Украјне, Белорусије, Русије, тако и шром северне хемисфере.

На лицу месту страдала је 31 особа, са озрачене територије евакуисано је више од 100.000 људи, а радиоактивни облак је прекрио у данима који су уследили знатан део Европе, с несагледивим последицама   https://misljenovac.wordpress.com/2013/04/26/grad-duhova-i-hrabrih-turista/

ЛеЗ 0004010   Сви смо ми читаоци  (?). – …. У оквиру ове манифестације, Удружење издавача и књижара Србије приређује Фестивал књиге, који ће у петак на Светосавском платоу у 18.00 часова отворити писци Светислав Басара и Александар Гаталица и Дејан Папић, председник УИКС  https://misljenovac.wordpress.com/2013/04/18/svi-smo-mi-citaoci/

ЛеЗ 0004011       Мироч, с-и Србија. –  Планина Мироч простире се на око 300 квадратних километара,измедју лукова , на завијутку Дунава где се пробија кроз стеновите хриди “Ђердапа” пресецајући тако јужне обронке Карпата .

Планину Мироч чине планински врхови Штрбац , као највиши врх Мироча са надморском висином од 767 метара који се уздиже изнад најужег дела Дунава у Европи , затим планински висови Мали вис ,  Високи Чукар ,Чаршија ,Главица и висоравни Килома , Бељан ,Алун и Мирочка висораван .

Планина Мироч је једна од најбогатијих планина у Србији по броју пећина , увала и вртача као и других спелео објеката .  https://misljenovac.wordpress.com/2013/04/16/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%87-%D1%81-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0/

ЛеЗ 0004012       ФБИ: Експлозије у Бостону – терористички напад. – Најава „Смака света“? ________ ВАШИНГТОН- Амерички Федерални истражни биро третира експлозије у Бостону као терористичке нападе, јавио је ЦНН, позивајући се на неименоване изворе из Бироа. /  Агенција Ројтерс је, позивајући се на званичника Беле куће, пренела да ће бомбашки напад у Бостону бити третиран „као акт тероризма“.

https://misljenovac.wordpress.com/2013/04/16/fbi-eksplozije-u-bostonu-teroristicki-napad/

ЛеЗ 0004013       Русија лидер по броју отписаних кредита     https://misljenovac.wordpress.com/2013/04/12/rusija-lider-po-broju-otpisanih-kredita/

ЛеЗ 0004014       Шабић: Наше податке имају сви, а ми то потцењујемо. –  БЕОГРАД – Акције канцеларије повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности су показале да личним подацима могу да приступају неовлашћена лица јер се чувају на небезбедан начин, изјавио је данас повереник Родољуб Шабић на отварању састанка органа за заштиту података о личности држава Централне и Источне Европе  https://misljenovac.wordpress.com/2013/04/11/sabic-nase-podatke-imaju-svi-a-mi-to-potcenjujemo/

ЛеЗ 0004015       После масакра у Великој Иванчи нападач и даље критично, његова жена боље    https://misljenovac.wordpress.com/2013/04/09/posle-masakra-u-velikoj-ivanci-napadac-i-dalje-kriticno-njegova-zena-bolje/

ЛеЗ 0004016       СНС: Наставити преговоре, али не потписивати ништа, Дежер: Нисам чуо НЕ у Београду     https://misljenovac.wordpress.com/2013/04/08/sns-nastaviti-pregovore-ali-ne-potpisivati-nista-dezer-nisam-cuo-ne-u-beogradu-politika-novosti-rs/

ЛеЗ 0004017     ”Новости” откривају детаље састанка: Нудили нам укидање севера КиМ!. – БОЉЕ ОСТАВКА НЕГО ПОНИЖЕЊЕ И УНУТАР српске делегације одвијала се драма на завршетку напете осме рунде. Када се наш тим повукао у посебну просторију, пре него што каже коначну реч, уследио је нови шок – Вучић је понудио оставку премијеру Дачићу. Како сазнајемо, први потпредседник саопштио је члановима делегације да је свестан важности које датум за преговоре са ЕУ има за нашу државу, али и да није спреман да по сваку цену прихвати понижавајући предлог који им је сервиран и за који унапред зна да неће моћи да се примени.

ВИШЕМЕСЕЧНИ преговори Београда и Приштине, од којих се очекивало да размрсе косовски чвор и убрзају Србију на европском путу, прекинути су без икаквих резултата! Остало је још само да се Београд до уторка изјасни о понуди Европске уније и Приштине, коју је државна делегација Београда децидирано одбила још у уторак вече на осмој рунди у Бриселу   https://misljenovac.wordpress.com/2013/04/04/novosti-otkrivaju-detalje-sastanka-nudili-nam-ukidanje-severa-kim/

ЛеЗ 0004018     На Косанчићевом венцу Библиотека српске Патријаршије. – НА месту некадашње Народне библиотеке Србије на Косанчићевом венцу, која је пострадала у шестоаприлском бомбардовању, највероватније ће бити саграђена Библиотека српске Патријаршије. Министарство културе подржало је ову иницијативу Синода СПЦ. У саопштењу Министарства културе истакнуто је да су темељи патријаршијске библиотеке постављени још у освит 13. века, у манастиру Хиландару, док у институционалном смислу постоји од 1706. Године     https://misljenovac.wordpress.com/2013/03/22/na-kosancicevom-vencu-biblioteka-srpske-patrijarsije-kultura-novosti-rs/

ЛеЗ 0004019       Коштуница: Моје су руке чисте, а твоје Ђукановићу?. – Он је приметио и да није познат случај да се са званичног места једне независне државе за најгоре злочине оптужује политичар који је обављао функцију председника СРЈ и председника Владе Србије.

Иако, како каже, сматра да су Ђукановићеве оптужбе на његов рачун беспримерне, Коштунића је рекао да је то, ипак, разлог због којег овај одговор треба да достави и властима Србије.

Коштуница је признао да је погрешно мислио да Ђукановић, ипак, мора имати нешто у себи од познате црногорске честитости, и да му не може пасти на памет таква врста подлости да убијене људе користи да би током избора сачувао власт …. (Среда 20. Март 2013)   https://misljenovac.wordpress.com/2013/03/20/kostunica-moje-su-ruke-ciste-a-tvoje-dukanovicu-politika-novosti-rs/

ЛеЗ 0004020       Сећање на мартовски погром – Игуманија Анастасија: И саме смо у тој ватри гореле . –  И КАДА дође час одласка из овоземаљског живота, не може бити растанка са болом оног дана када су нам манастир спалили – говори игуманија Анастасија, старешина древног манастира Девич, у Дреници. – Али, ми ни данас овде нисмо сигурне. Сваког јутра, питам се: шта носи овај дан? Шта доноси – сутрадан?

Кфор се повукао пре, готово, годину. Безбедност манастира и сестринства предата је у надлежност Косовске полиције, којој је команда у Приштини.

– Можемо ли веровати ономе који нас је палио – каже тихо игуманија. – Говорим себи: Господ је изнад свих. Молимо му се да сачува ову светињу     https://misljenovac.wordpress.com/2013/03/17/secanje-na-martovski-pogrom-igumanija-anastasija-i-same-smo-u-toj-vatri-gorele-drustvo-novosti-rs/

ЛеЗ 0004021       Русија – Србија – Европа – Индијанци. –  Јелена Гускова Русија зна да Србин никада не пуца у њу. –  МИРОСЛАВ ЛАЗАНСКИ  Добри војник Мустафа. – АЗГОВОР НЕДЕЉЕ. – АЛЕК­СЕЈ ПУ­ШКОВ, пред­сед­ник Спољ­но­по­ли­тич­ког ко­ми­те­та Др­жав­не ду­ме РФ Србија је за Путина приоритетна држава  – Члан­ство у ЕУ ви­ше ни­је га­ран­ци­ја бла­го­ста­ња, остао је са­мо мит из де­ве­де­се­тих го­ди­на, Ср­би­ја тре­ба да оста­не из­ван ЕУ. – Уоп­ште ни­сам си­гу­ран да су са­хра­ње­ни про­јек­ти га­со­во­да пре­ко Бал­ка­на. –  КОМЕНТАРИ – избор коментара уз сва три чланка

ЛеЗ 0004022      Рат и мир Бранка Ћопића. – …. Најпре ће он и Моша Пијаде посветити две пуне стране „Борбе“ у одбрану од пошасти зване Бранко Ћопић. Замислите, он се усудио да напише причу како један министар и његов помоћник летују у луксузној вили у Дубровнику са породицама и приде свастикама и још којекавим особљем, а успут спомиње и генерала и неког ударника. Али ни то им није било доста. Тој осуди придружиће се и важан функционер тог времена Душан Поповић, али и познати писци и критичари, Скендер Куленовић, Михаило Лалић, Велибор Глигорић, Ото Бихаљи-Мерин и Милорад Панић Суреп.

Али, ни то није било доста. На Конгресу АФЖ-а, у Загребу, оглашава се, нико други до највећи син наших народа и народности, сам Јосип Броз. Нимало невино, нимало наивно.

ТИТО је у Ћопићевој „Јеретичкој причи“ видео алузију „на наше највише руководство“. Јасно је рекао да он лично такву сатиру неће дозволити, али да писац неће бити ни ухапшен.

Иронијом судбине у првим редовима седела је стара Личанка Соја, Бранкова мајка. Легенда каже да је храбра старица пришла маршалу и рекла му да њен Бранко није издајник. О томе у партијским архивским документима, наравно, нема ни речи.    http://olovkamihailapterovica.blogspot.rs/2015/11/blog-post.html

ЛеЗ 0004023       „Кафу ми драга испеци“ отпевао је више од 40.000 пута. – Каријера, као и песма, има крај / Иван Ловрић. – Наш легендарни Предраг Гојковић Цуне о себи и свом певању дужем од пола века: После бурне популарности, највећа му је жеља да се тихо и отмено повуче. „Кафу ми драга испеци“ отпевао је више од 40.000 пута   http://zavetinealineja.blogspot.rs/2015/11/40000.html  

ЛеЗ 0004024       Шетња за човека који је трчао. – ХИЉАДЕ грађана шетале су јуче улицама Београда за убијеног премијера Зорана Ђинђића, човека који је кроз живот трчао. И по много чему био испред свих. На десетогодишњицу атентата, у подне, колона је кренула са Теразија, централним градским улицама до Владе Србије. Шетња је завршена на Новом гробљу, где су се учесници поклонили пред гробом покојног председника владе, запалили свеће и положили цвеће и венце  https://misljenovac.wordpress.com/2013/03/13/setnja-za-coveka-koji-je-trcao/

ЛеЗ 0004025      ЂИНЂИЋ: Био је бржи од времена. – БИО је сунчан дан. Тај, 12. март, 2003. године. Зоран Ђинђић је отежано, због гипса у десној нози, прилазио улазним вратима Владе на паркингу зграде у Немањиној улици. Тачно у 12 сати и 23 минута, снајперски метак га је ту, на прагу, погодио у срце. Пао је мрак    https://misljenovac.wordpress.com/2013/03/12/dindic-bio-je-brzi-od-vremena/

ЛеЗ 0004026       Карађорђевић: Испунићу завештање прадеде. – … – Њено величанство краљица Александра била је сахрањена на Краљевском гробљу палате Татои у близини Атине, а Њено величанство краљица Марија на Краљевском гробљу у Фрогмору поред замка Виндзор. Посмртни остаци мајке и баке у априлу стижу у Србију. Биће положени у капели дворског комплекса на Дедињу, где се већ налазе земни остаци мог оца Његовог величанства краља Петра Другог. Заједничком сахраном на Опленцу ћемо испунити завештање прадеде Њ. В. краља Петра Првог да сви Карађорђевићи почивају на једном месту – рекао је специјално за „Новости“ престолонаследник Александар. https://misljenovac.wordpress.com/2013/03/10/karadordevic-ispunicu-zavestanje-pradede-reportaze-novosti-rs/

ЛеЗ 0004027       Службе тровале патријархе. – ФОРЕНЗИЧАРИ РЕШАВАЈУ ТАЈНУ ПАТРИЈАРХ Варнава оставио је у аманет да га сахране у великом Спомен-храму Светог Саве када он буде завршен. – Архијереји на овогодишњем Сабору треба да расправе и одлуче да ли његови посмртни остаци треба да се пренесу из малог храма у крипту великог. У међувремену, могло би се захваљујући савременим медицинским достигнућима извршити анализа која би разјаснила да ли има остатака отрова у костима. У случају да их има, требало би патријарха прогласити за свештеномученика. У супротном, ставила би се тачка на ту историјску дилему – каже проф. др Ђурић.

ИЗА мистерије смрти двојице српска патријарха, Варнаве и Викентија, крију се разјашњења неких важних догађаја из наше недавне историје. Проф. др Вељко Ђурић каже да је наша историја у бурном 20. веку често личила на политичко-шпијунски трилер  https://misljenovac.wordpress.com/2013/03/10/sluzbe-trovale-patrijarhe-reportaze-novosti-rs/

ЛеЗ 0004028       Коштуница: Датум ће бити ултиматум. – СРБИЈА се налази пред пресудним одлукама које ће одредити судбину земље. Европска унија је поставила свој ултиматум за датум и сада је на новој власти да одлучи којим путем даље: да ли ћемо судбину везати за посрнули пројекат ЕУ, или ћемо се окренути слободном економском развоју, самосталности и политичкој неутралности Србије.

Лидер ДСС упозорава да су пред земљом кључни дани и да одлуке које се донесу могу да оставе далекосежне последице по Србију:

– Било би заиста погубно да ЕУ, и сама суочена са најозбиљнијом кризом, нагомиланим унутрашњим проблемима и скоро на измаку снаге у једном потпуно бесмисленом натезању око давања датума за преговоре, нанесе Србији тежак национални пораз и отме нам Косово   https://misljenovac.wordpress.com/2013/03/07/kostunica-datum-ce-biti-ultimatum-politika-novosti-rs/

ЛеЗ 0004029   Отмице земунског клана (3): Кумови деле плен. – СЛЕДЕЋА локација за скривање Вука Бајрушевића био је – Сурчин. Одабрана је једна од две куће Дејана Миленковића Багзија (сада сведок-сарадник), коју му је поклонио Љубиша Буха Чуме, такође сведок-сарадник, у Војвођанској улици 241-243….   https://misljenovac.wordpress.com/2013/03/05/otmice-zemunskog-klana-3-kumovi-dele-plen-hronika-novosti-rs/

ЛеЗ 0004030  Досије Станишић: Шта је Ђинђић рекао Милошевићу. – ДЕЈТОНСКИ споразум је, по мишљењу Јовице Станишића, Слободану Милошевићу била последња шанса да земљу изведе из кризе и своју аутократску власт, прожету у свим сферама снагама Јул-а промени и оплемени истинским демократским процесима и сарадњом са све снажнијом опозицијом.

Она је на најбољи начин могла да усиса широко народно незадовољство. И имала је подршку споља. Милошевић то није схватао.

Станишић, као врхунски оперативац, чија је служба бринула о националној безбедности, иако није био члан ниједне странке, схватао је потребу постојања опозиције у демократском друштву. Из све снаге се борио да опозиција уђе у парламент и да се политички живот у Србији са улица премести у скупштинске клупе.

– Милошевић је својом владавином Србију држао у латентној опасности од грађанског рата – оценила је у то доба РДБ, на чијем је челу био Станишић. – Онемогућавао је борбу против нарастајуће корупције, а са опозицијом је хтео да се разрачунава силом, на улици, што ми нисмо никако дозвољавали и због чега је наш шеф трпео страховите притиске и имао много проблема   https://misljenovac.wordpress.com/2013/03/01/dosije-stanisic-sta-je-dindic-rekao-milosevicu-dosije-novosti-rs/

ЛеЗ 0004031       Црта НИЗ. Црта . недељни избор „Заветина“. –  Agnieszka Syska wraca Arka  wszystkie wiersze wracają do swoich początków prapoczątków trwania początków stworzenia przed stwórcą początków stworzenia przed archaniołem początków stworzenia przed aniołem początków stworzenia przed stwórcą archaniołem aniołem człowiekiem…   http://intervjuzavetine.blogspot.rs/p/blog-page.html

ЛеЗ 0004032       ЦГ: Уз систем „Јагуар“ прислушкивали и стране дипломате   https://misljenovac.wordpress.com/2013/02/27/cg-uz-sistem-jaguar-prisluskivali-i-strane-diplomate-region-novosti-rs/

ЛеЗ 0004033     Ђилас: Зашто Вучић води Милицу Делевић у Берлин?     –  https://misljenovac.wordpress.com/2013/02/24/dilas-zasto-vucic-vodi-milicu-delevic-u-berlin-politika-novosti-rs/

ЛеЗ 0004034       Једини дом поред мртвих. –  Братислав Стојавић / Фото: Д. Николић

ЖИВОТ се баш поиграо КВ зидаром Братиславом Стојановићем (43) из Ниша. Без породице, дома, посла, живи од данас до сутра од отпадака из контејнера, спава на месту које је намењено мртвима. Братислав каже да му не смета што живи у напуштеној гробници на нишком Старом гробљу јер ту барем „има свој мир“. Докле? Нема одговора на то питање, нити зна где да га тражи.

Старо гробље на Палилули напуштено је још пре тридесетак година и на њему нико од 1971. године није сахрањен. Већина споменика препуштена је зубу времена, неосветљена, разграђена, делује сабласно и током дана, поготово у тмурним зимским поподневима. Уморан од целодневног претурања по контејнерима, Братислав нас полако од капије Старог гробља води до свог „дома“.

– Не плашим се мртвих. Неће они никоме нажао учинити. Искрено, поред њих сам најмирнији.   https://misljenovac.wordpress.com/2013/02/23/jedini-dom-pored-mrtvih-reportaze-novosti-rs/

ЛеЗ 0004035       Тексашанка родила два пара близанаца . – Треса Монталво је за Дан заљубљених добила несвакидашњи поклон – родила је два пара идентичних близанаца, што се иначе дешава веома ретко, једном у 70 милиона порођаја      https://misljenovac.wordpress.com/2013/02/19/teksasanka-rodila-dva-para-blizanaca-svet-novosti-rs/

ЛеЗ 0004036    Рониоци трагају за остацима уралског метеора. –  ПЕТ хеликоптера Федералне службе безбедности у суботу су тражили остатке метеора који су пали у Чељабинској области на Уралу. Један од метеора пао је у језеро Чебаркуљ које се налази стотињак километара од великог индустријског града Чељабинск, а други је пао у близини села Куваш. На дебелом леду на језеру направљена је рупа пречника осам метара. Рониоци покушавају да пронађу делове метеора како би касније експерти анализирали његов састав              https://misljenovac.wordpress.com/2013/02/17/ronioci-tragaju-za-ostacima-uralskog-meteora-reportaze-novosti-rs/

ЛеЗ 0004037        Необјављена писма владике Николаја: Био је светац који хода!. – Кандидат за свештеника то, изгледа, није урадио на прави начин, јер у наредном писму, писаном ћирилицом, зеленим мастилом (16. јануара 1955. године) само 14 месеци пре него што се упокојио, забринути владика Николај каже: „Драги мој Душане, овај човек се губи у неким пустим фразама, а ништа о себи не каже, ни где је свршио богословију, ни ко га познаје од свештеника у овој земљи. Незгодно ми је ништа му не одговорити, а не могу док не чујем да ли га ти познајеш и шта о њему знаш“.   https://misljenovac.wordpress.com/2013/02/16/neobjavljena-pisma-vladike-nikolaja-bio-je-svetac-koji-hoda-reportaze-novosti-rs/

ЛеЗ 0004038    Армагедон на Уралу: Пао метеорит од десет тона, 725 повређених. – МЕТЕОРИТ ТЕЖИО ДЕСЕТ ТОНА. Метеорит који је пао у регион Чељебинска био је дугачак неколико метара и тежак око десет тона, а његова ударна моћ износила је неколико килотона, објавила је Руска академија наука. У саопштењу Академије наводи се да је метеорит ушао у атмосферу брзином од 15 до 20 километара у секунди, а распао се на висини од 50 до 30 километара. Иако су поједини медији пренели информацију да је за неколико сати могуће да се исти сценарио понови, академик Дмитриј Бађуков је то демантовао  https://misljenovac.wordpress.com/2013/02/15/armagedon-na-uralu-pao-meteorit-od-deset-tona-725-povredenih-reportaze-novosti-rs/

ЛеЗ 0004039   Библиотекари против промене начина откупа књига. –   https://misljenovac.wordpress.com/2013/02/13/bibliotekari-protiv-promene-nacina-otkupa-knjiga-kultura-novosti-rs/

ЛеЗ 0004040   Муња погодила Базилику Светог Петра после папине оставке. –  ВАТИКАН – Муња је погодила Базилику Светог Петра након што је Папа Бенедикт XВИ најавио своју оставку, пренео је данас BBC.

Папа, стар 85 година, био је на челу Римокатоличке цркве од 2005. године.

Папа Бенедикт XВИ је изненадио милијарду римокатолика широм света, као и своје најближе саветнике, саопштивши да ће поднети оставку до краја фебруара.

Он је први Папа који се одлучио на овај корак после више стотина година  .  https://misljenovac.wordpress.com/2013/02/12/munja-pogodila-baziliku-svetog-petra-posle-papine-ostavke-svet-novosti-rs/

ЛеЗ 0004041    Без националног програма Србија неће моћи даље. – ДОКЛЕ ЋЕМО ОВАКО? ЉУБОДРАГ Димић примећује да би национални програм „могао бити жигосан као великосрпски, малосрпски, југословенски“, али да је он потреба тренутка у коме су се нашли држава и народ:  – Сваки појединац треба да се запита где хоће да буде за 10 година. Поражавајуће је да да су данашња деца лошије образована од родитеља.     https://misljenovac.wordpress.com/2013/02/10/bez-nacionalnog-programa-srbija-nece-moci-dalje-politika-novosti-rs/

ЛеЗ 0004042          Писмо Мише Банане српској јавности. – Ко је заправо Родољуб Радуловић, бизнисмен или криминалац, пријатељ политичара и познатих или само преварант са опасним шармом?

– Колико ја познајем Мишу Радуловића, он није авантуриста и мангуп, није криминалац већ пословни човек, а воли живот. Хедониста у души и лаф у срцу. Увек када је имао пара делио је са пријатељима, а када је био шворц, тражио је да му помогнемо – описује га његов пријатељ Милорад Марјановић, француски пензионер и угоститељ из Београда.

Радуловић се као млади економиста половином седамдесетих, после каљења у одељењу за спољну трговину которске „Југооцеаније“, преселио у Београд и 1975. постао један од директора фирме „Хемпро“, мањег увозно-извозног одељка компаније „Генекс“. У то време његов брат Жарко Радуловић из Котора савезни је омладински функционер који седи у згради ЦК СКЈ  https://misljenovac.wordpress.com/2013/02/10/pismo-mise-banane-srpskoj-javnosti-hronika-novosti-rs/

ЛеЗ 0004043         Независност кочи решење. – …. Велика Албанија је територија која је прланирана од стране САД и ЕУ да се преда на цување Турцима којима је намењена улога цувара америцких стратеских интереса у њеном окрузењу. Онај ко зна историју, схватице да то није новост и да је слицно било до русења Османлија у XИX веку. Ауто пут Пристина-Тирана и база Бондстил су логистицка припрема за препустање територије Турцима.         https://misljenovac.wordpress.com/2013/02/07/nezavisnost-koci-resenje-politika-novosti-rs/

ЛеЗ 0004044             Тома отвара Титов трезор      https://misljenovac.wordpress.com/2013/02/07/toma-otvara-titov-trezor-drustvo-novosti-rs/

ЛеЗ 0004045     Trka za ”Mešu” od srede. https://misljenovac.wordpress.com/2013/02/05/trka-za-mesu-od-srede-kultura-novosti-rs/

ЛеЗ 0004046    Ден Тана: Србија дугује Карлу Малдену. –       МАЛИ СВОЈУ ПРИЧУ

Држава мора финансијски да помаже културу, али не сме да је контролише. Чак и да хоће, не може – уметност и култура се увек отргну, и увек нађу начина да иду својим путем. Ми смо у време комунизма овде снимили неколико филмова који су говорили против комунизма, и били смо у главним конкуренцијама Кана или Венеције, са филмовима који су имали биџете од неколико милиона долара, а наши су били снимљени са једва пола милиона. Али, то значи да смо били оригинални и да смо имали своју причу.

* Ваш чувени ресторан ускоро ће обележити педесет година, нема холивудске звезде која није била ваш гост. Ко је, ипак, највећи у Холивуду?

– За мене је највећи био Марлон Брандо, да је Џејмс Дин остао жив, можда би га мало надмашио. Био сам пријатељ са њима, Брандо је увек наручивао стек, последњих година живота долазио је са паркинга, узимао би по три стека и носио кући да једе. Ако говоримо о редитељима, тешко је изабрати ко је највећи, иако је Елија Казан, који је био прогоњен због комунизма, по мени био најбољи. Ту су, наравно, и сјајни Били Вајдлер, Џорџ Стивенс, генијални Хичкок, а сада Спилберг, Копола     https://misljenovac.wordpress.com/2013/02/05/den-tana-srbija-duguje-karlu-maldenu-kultura-novosti-rs/

ЛеЗ 0004047      Момчило Павловић: Срби воле монархију  . – У КОМУНИСТИЧКОЈ “чистки” после 12. септембра 1944. страдале су десетине хиљада људи, а Комисија за тајне гробнице прикупила је податке за око 42.000 убијених и несталих. Њихова имена унета су у јединствену радну базу података доступну јавности. Побијени су углавном без судског процеса, а некима је организовано импровизовано суђење. Око 30 одсто пописаних умрло је у логорима и на друге начине. Такође, више од 4.000 лица води се као нестало. Они су страдали у Босни или Словенији. Истовремено, евидентирано је преко 200 локација где се налазе потенцијалне тајне гробнице у Србији. https://misljenovac.wordpress.com/2013/02/02/momcilo-pavlovic-srbi-vole-monarhiju-kultura-novosti-rs/

ЛеЗ 0004048    ДС: Петровић искључен, Јеремић на чекању. – ДУШАН Петровић биће искључен из Демократске странке. Извршни одбор у четвртак је донео одлуку о његовом избацивању која ће постати правоснажна када Статутарна комисија размотри његову жалбу. Истовремено, спуштене су тензије између лидера ДС Драгана Ђиласа и председника Генералне скупштине УН Вука Јеремића. Њихов двочасовни разговор у централи странке у Крунској, до даљег је одложио кажњавање бившег шефа дипломатије, јер се оглушио о захтев ГО и одбио да врати посланички мандат, а дато му је још седам дана за размишљање   https://misljenovac.wordpress.com/2013/02/01/ds-petrovic-iskljucen-jeremic-na-cekanju-politika-novosti-rs/

ЛеЗ 0004049    КАКО СЕ РЕШИТИ ПОКОЈНИКА / Александар Лукић. – Ваљало би веровати, да би био нужан Закон, којим би, поред школа, здраствених и ветеринарских установа, Месних канцеларија, Домова културе, уређених гробаља, депонија и здраве пијаће воде, пре свега, требало усвојити регуле које би уредиле зидање капела по селима. По свим српским селима, о трошку државе Србије.Није од греха, да се таквој иницијативи, придружи и Српска православна црква   https://misljenovac.wordpress.com/2013/01/31/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BB-2/

ЛеЗ 0004050     САВЕСТ / Бела Тукадруз. –  Када сам 1972. године послао поштом рукопис моје књиге Судбина раба Мирослава, не уредник Раичковић – о коме ништа нисам знао онда, већ песник Раичковић био је човек у кога сам се, не кријем, надао: надао сам се да ће ме барем позвати, ако ми одбије рукопис, и указати ми шта је то у њему неквалитетно, лоше, почетничко, итд. Неко је у том рукопису, који сам сачувао, обичном оловком подвлачио стихове о бреговима – Раичковић, или Миодраг Павловић, јер они су у то време уредници поезије у „Просвети“?

 

ЛеЗ 0009472