14

(Азбучник Прототипа Енциклопедије ЗАВЕТИНА)

као Љ - љуљ, обични (трава)

Љ – као  љуљ, обични (трава)

 

ЛеЗ 0000651, Видијански читалац МЕДИЈАНИДЕ (Одломак из књиге: Миодраг Мркић: Песничке вертикале Драгољуба Симоновића: Два огледа. – Ниш: Ану – Свен – Економика, 2007. ; 311 стр. , 20 цм. – Цитат са стр. 285)

ЛеЗ 0000652, Специфичности сигнализма у надређености и подређености (Из књиге Миодрага Мркића: У ТАМИ ЗНАКА 3, ДЕЛА Миодрага Мрки.И рукописи који се први пут објављују (2003) Заветине, Београд – 207 стр. стр. 6, 14

ЛеЗ 0000653, Искра о идеји Велике мајке / Миодраг Мркић 

ЛеЗ 0000654, Секс – морфеме запретане / Миодраг Мркић 

ЛеЗ 0000655, Амблем – ЗНАК СИГНАЛА (Импресије, Мирољуб Тодоровић, Сигнализам) (Одломци из књиге У ТАМИ ЗНАКА 3, први пут публиковане на ЦД :ДЕЛА Миодрага Мркића.И рукописи који се први пут објављују (2003). – Београд, Заветине. – 207 стр. , стр.: 37-38 )

ЛеЗ 0000656, ПОНОЋНИ САМОПРОТЕСНИК (Пролог Фрагменти писани у сенци блеска секире. Ова књига је могла и носити назив Самопротесни ноктурно. Овде су, фрагменти пролога за Фрагменте дневника (Ноћника), неуредног, нередовног дневника о бомбардовању СРЈ 1999.године. Овде су самопротесна, самоокупљања ноћна а не у 12 у Удружењу књижевника у Француској 7…..)

ЛеЗ 0000657, Пример тривијалне литературе: КОРЕНИ Д. Ћ. (….Да кажемо уобичајено – дефилују жене. Е р о т с к о је у роману Ујкин дом уметнички мотивисано, убедљиво. Научно- психолошки засновано. Сексолошко- еротски засновано. За разлику од многих наших писаца, чије су еротске-сексуалне сцене књишке гњаваже, без маште еротско- сексуалне; без познавања и својих тама тела и тама тела жене. – М. Мркић : АВЕТИЊСКА МЕТАФИЗИКА РОМАНА- ЕСЕЈА : Оглед о роману УЈКИН ДОМ Мирослава Лукића, Београд, 2002, 112 стр.; стр. 61 – 62 )

ЛеЗ 0000658, Заиста нема краја састављању многих књига! – Сунчица Денић (Заиста нема краја састављању многих књига! То је мудрост и свевидело из Књиге проповедникове коју Мирослав Тодоровић узима као мото за своју књигу Потоња верзија…То је сигнал и својеврсни путоказ у књизи Миодрага Мркића У мрежи потоње верзије. Дакле, нема краја састављању многих књига! Књига Миодрага Мркића је мета-тект у односу на песничке визије Мирослава Тодоровића и нека врста практичне примене и отварања слојева над делом Потоња верзија. Мркићева књига, дубоко оригинална, потоња је верзија Потоње верзије, специфична онолико колико је специфичан дијалог са стиховима, тј. дијалог са сном. Онолико колико је специфична и претпоставка….)

ЛеЗ 0000659, Ћосић – месија? (Превредновање, Српска књижевност 20. века, ) / М. Мркић

ЛеЗ 0000660, Мркићеве књиге заслужују пажљиво ишчитавање…/ Душан Стојковић (ДВА ОГЛЕДА МИОДРАГА МРКИЋА О ПОЕЗИЈИ МИРОСЛАВА ТОДОРОВИЋА)

ЛеЗ 0000661, Писац и његов двојник… разговор (беда писања, лицемерје писаца, Српска књижевност 20. века) (Одломак из књиге Поноћни самопротестник, стр. 121-122 објављене на ЦД:ДЕЛА Миодрага Мркића.И рукописи који се први пут објављују (2003). Београд, Заветине. – 76 стр. )

ЛеЗ 0000662, И З Н Е Р Е Д О В Н О Г Д Н Е В Н И К А. Бог хоће са Ви да ми се обрати / Миодраг Мркић (Бомбардовање Југославије, Нато агресија на СРЈ, Смрт у породици)

ЛеЗ 0000663, Из Дневника …/ Миодраг Мркић (Трећи јун 1999. Политика. Прорицање прошлости Солжењицина)

ЛеЗ 0000664, Превредновање. Нова монографија М. Мркића / Радиша Драгићевић 

ЛеЗ 0000665, СУПСИДИЈАРИЈЕ. СУПСИДИЈАРНО КЊИЖЕВНО ПРАВО ( Супсидијарно право описују и дефинишу као право чије се одредбе почињу примењивати тек кад се одредбе другог права покажу као недовољне. Ово је текст о Мирославу Лукићу, професору, писцу, издавачу, оснивачу Заветина и маг једног од најутицајнијих књижевних медија на Балкану Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ.У каквом односу је Лукић са оним што стварно значи реч supsidarius? / У индиректном. Лукић је дошао у српску књижевност из света који је – правнички гледано – помоћни, који пружа помоћ. Тако се чинило, барем мени, човеку са високим бројем година. 7 Да ли је Мирослав Лукић, као књижевник и књижевни критичар, оличење супсидијарног позива, позива који се може доставити само помоћу другог неког судије или суда? )

ЛеЗ 0000666, Критички дух Заветина Лукића, неограничени дух живе поезије?

ЛеЗ 0000667, Рукопис у ћоравој соби нађен / Миодраг Мркић (КВАНТНА Л’ART POETIQUE НАНО Л’ART POETIQUE )

ЛеЗ 0000668, Олимп легионара поета бирократске књижевности / Миодраг Мркић

ЛеЗ 0000669, Разговор са кандидатима за награду града Београда за 2009 – Лукићем и Мркићем  

ЛеЗ 0000670, Пут који нема краја по Драинцу, Речи Александра Лукића на додели књижевне награде РД (Најлепши потрет Рада Драинца, дело великог пријатеља Михаила С. Петрова (уништен у песниковој родној кући после његове смрти, коришћен као поклопац каце за кишељење купуса, према сведочењу једног од његових рођака у Трбуњу, новембар 1998. – преузето из девете књиге Дела Драинца, Циркус Драинац, 1999) изгубљен је. / Признао је да дубоко пати што пише, он који је радо свирао на виолини, и препевавао на српски са неколико светских језика. Са сигурношћу је тврдио да ће за њим колико сутра други трагати са истим интелектуалним поштењем и куражима, али је упозоравао будуће да ником неће бити застава. И у томе је био апсолутно доследан. / Једино признање које је овај писац добио за живота беше Албанска споменица (1921)….“ / Лукић је рекао и ово: „Да, Бога је тражио, а нашао је ђавола. То се Драинцу догодило! / То није тешко доказивати. Хваљени романописци, ловорикама овенчани у нашој књижевности са тим ставом, свакако подстицајним, добили су бесплатно тему да размишљају: каква би се књига о томе могла написати! Али, слаба је вајда од њих била. Од већине, њачећих заводника. Неопозиво. ….“

ЛеЗ 0000671,   Мото Прилога и Предлога / Миодраг Мркић (…«Понекада ми се чини: можда је Скерлић, пишући негативне критике о појединим нашим писцима (Милица Стојадиновић, Владислав Петковић – ДИС, Исидора Секулић…) више урадио но сви потоњи критичари пишући позитивне критике? Тако и Мирослав Лукић. Заоравши бразду превредновања у нашој литератури, првенствено антологијом “Несебичан музеј”, као и пратећим есејистичким књигама- које су настајале током рада на састављању антологије српске поезије 20. века (“Уметност маховине”, 2003;“Нечиста Србија I, 2006; “Послодавац Кеопс I, 2006; и “Рушење дућана лажи”, 2006), Лукић је – што није прихваћено ни у књижевној ни у најширој јавности, из врло разумљивих разлога – писао најотвореније о томе како је издаја стигла у Русију, и другде, и овде. Лукић није опевао ђаволе који долазе, он их је раскринкавао и писао више о ђаволима који одлазе. Овај писац је идући трагом великих спавача долазио до вредних открића и до разлога за превредновање. Раскринкавао је лажове и удворице,саучеснике и приушнике, доминаторе и наредбодавце, децу страве; указивао на пакао српске душе, на суштину хуманизма и демократизма. )

ЛеЗ 0000672,   ПРВА КЊИГА О ПРЕВРЕДНОВАЊУ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ / Г(ој­хлин) Ј(уни­ор)* ([Мој Шек­спир и увре­да части] … Мој Шек­спир и увре­да ча­сти. – Ако је Тол­стој ма­е­страл­но до­ка­зи­вао и „до­ка­зао“ да Шек­спир ни­је ве­ли­ки пи­сац, он­да ни ме­ни не тре­ба за­ме­ри­ти што ја до­ка­зу­јем да Ћо­сић, Бу­ла­то­вић и Бећ­ко­вић ни­су ве­ли­ки пи­сци? Али ја (мој Ђа­во) је до­ка­зи­вао и до­ка­зао да сам ја пи­ска­ра­ло, шкра­ба­ло, про­ту­ва. Бо­га­ми до­ста сам до­ка­зао и да сва­шта се го­вор­ка… Но Тол­сто­ју је ла­ко би­ло на­па­да­ти Шек­спи­ра ко­ји је жи­вео пре ње­га не­ко­ли­ко ве­ко­ва. Мо­ји Шек­спи­ри су још жи­ви. (Ми­о­драг Мр­кић, Пре­вред­но­ва­ња, Фе­никс, Бе­о­град 2002, 64) / Пи­сци ко­је у сво­јој књи­зи Пре­вред­но­ва­ња М. Мр­кић оспо­ра­ва, на­па­да и по­ку­ша­ва да до­ла­же да ни­су ве­ли­ки, на­жа­лост је­су, за­и­ста, ве­ли­ки пи­сци тзв. но­ви­је срп­ске би­ро­крат­ске књи­жев­но­сти. Ни­су они је­ди­ни, на­рав­но, они су, ка­ко Мр­кић ка­же – ис­ту­ре­ни.)

ЛеЗ 0000673,   АМБЛЕМ СИГНАЛИЗМА – ЛИКОВНО-ВЕРБАЛНИ МАНИФЕСТ ЗНАК СИГНАЛА (…На крају овог нашег тумачења Амблема, заштитног знака сигнализма, рецимо да смо, као што упућени читалац види, служили се импресионистичком критиком у почетку рада, а да смо касније више користили митску и архетипску критику. Можда бисмо овде могли рећи да изгледа да само уметничко дело, правац више намећу избор критике. Ми смо више склони да у сигналистичким делима видимо богатство несвесног традиционалног духа. То богатство несвесног традиционалног духа види се и у Амблему сигнализма. То је велика ствар, велика у смислу да је сигнализам доследан, консеквентан у креативности. / Нека се овде заврши наше тумарање у тамама Амблема сигнализма. –   Одломак из  књиге Миодрага Мркића: У ТАМИ ЗНАКА, 3 (штампано као рукопис у оквиру „Дела Миодрага Мркића“, ЦД, ЗАВЕТИНЕ.Мобаров институт, 2003.)

ЛеЗ 0000674,   МИКРООРГАНИЗМИ – САН – КРЕАЦИЈА (СИГНАЛИЗАМ) / Миодраг Мркић  

ЛеЗ 0000675,   Револуција која тече и бела куга / Миодраг Мркић (Оглед о роману Маестро Пер Пјетро Александра Лукића)  – ТАНАТОС СА МАСКОМ ЕРОСА ПОЕТСКА КУЛА “МИЛОСРДНОГ АНЂЕЛА“ (Оглед о роману Маестро Пер Пјетро Александра Лукића)

ЛеЗ 0000676,   СЕНКЕ ТИШИНЕ На Вратима Звижда / Миодраг Мркић

ЛеЗ 0000677,   Прећуткивање / Миодраг Мркић (…Издвајам рад из Савременика јер верујем да је он највише познат и највише деловао, и произвео као профитабилну “робу за пробирљиво тржиште” робу која се зове превредновање. Моја књига Превредовање је и знак непристајања на прећуткивање  подухвата песничког Мирослава Лукића. Човека, песника – креативца који говори о томе да је жив. Да је дух полемичности, сумње. Да није све у конфекцији књишкој и поетичкој мелодраматици отужних прича и виђења око Кафке, Камија… Душе…, љубави. Око прљавог академизма где нема живе речи поетске из жаришта осећања. Није све у конфекцији о “националном бићу небеског народа”…, у прежвакавању погрешно речених мисли о Црњанском, о Исидори Секулић, о Андрићу итд. …)

ЛеЗ 0000678,   ZAVETINE My Opera / Миодраг МРКИЋ (Последња сфера мистике  Сабрани радови о Белатукадрузу (алиас Мирославу Лукићу. / Увод у моје Сабране радове о Белатукадрузу )

ЛеЗ 0000679,   ЗАТРЛИ СЕ КО ШАРЕНИ КОЊИ/ Михаило МРКИЋ (П О Р Е К Л О (I) Порекло мојих предака потиче од Печи, звано место Дукађин. У Дукађину живео је Лека Дукађин. Лека је имао два сина; Павла и Гаша. Турци освојише Дукађин.Павле и Гашо не хтеше да приме Ислам. Пођоше у Црну Гору. Кад су били на Чакор, седоше да се одморе. Гашо се покаја и врати се у Дукађин и прими ислам. Павле оде у Црну Гору, запосли се код газде да служи. Павле је био беле косе по природи, по том га мештани назову Бијели Павле. У то време пада велика сеоба Срба са Косова од зулума турског. У тој сеоби била је рођака Немањича, требало је неко да је прати до Ерцеговине. Павле као слуга потчињен, њега одреде да је прати. У међувремену Павлов газда погине од комшије. Павле, кад се вратио, газдарицу нашо саму.После се скупили мештани да причају о тим догађајима. У том моменту изађе зец из оног камењара. Један од тог друштва, са штапом замане да убије зеца па није потревијо зеца него газду Павловог…..)

ЛеЗ 0000680,   Поворке мртвих песника и Лукић / Миодраг Мркић

ЛеЗ 0000681,   ПОСЛЕДЊА СФЕРА МИСТИКЕ ((Одломак из најновије књиге Миодрага Мркића, која се појавила из штампе 9. фебруара 2013 – ОВДЕ НЕГДЕ ЈЕ КРАЈ ОВЕ КЊИГЕ … Овде негде је крај ове књиге, а ту је негде и почетак нечег непредвидљивог. Ова књига невеликог обима је отворен систем за неке будуће покушаје, прегнућа и ауторе. / Надовезивање је често афирмативно, иако има укус елемената контрoверзности. Лирско-есеистички “досије” Митровића о књижевноуметничкој судбини Мирослава Лукића писан је са великим одушевљењем, што сваки радозналији читалац може проверити, ако нема предрасуда према интернету, пошто је Митровићева књига публикована на светској Мрежи и доступна, као непрофитно (бесплатно) издање. Ни бог критике Мом, ни ја као носилац псеудонима Мома нисмо ништа мењали у Митровићевом рукопису…/ Митровићева књига подстиче многа питања … У метатекстовности одговори могу бити безбројни… Ми смо се овде углавном бавили читањем оштећеног Увода пронађене књиге, илити Рукописа бога Мома; издвајањем цитата из књиге Митровића; поетиком изгубљеног рукописа посмодерног натурализма… )

ЛеЗ 0000682,   Спашавање слова из дубине Белине / Миодраг Мркић

ЛеЗ 0000683,   ДВОЈНИК МИТА (Његош и САДА) / Миодраг Мркић

ЛеЗ 0000684,   Зашто је укидање националних пензија добар потез / Ана Радмиловић (Беда нема критеријум и лако ју је претворити у један отужни ријалити, где разне познате особе доказују да су боље од неких других, познатих, а одликованих овом „посебном помоћи“ која, божемепрости, звучи као да се односи на лица с посебним потребама. Због нејасноће по којем је критеријуму ова ствар била додељивана, неки су беснели јер су (схвативши је као врсту мало веће социјалне помоћи) били љути због тога што далеко богатији од њих добијају ово назовинационално назовиодликовање, неки јер су свој допринос сматрали већим од опет па нечијег тамо никоговића; многи су поверовали да је национална пензија ствар коју би требало да добије свако познат. Готово сви су заборавили да придеви познат и славан немају исто значење, те да се познат може бити и по идиотизму а славан тешко, као и да је познатост брзо пролазна док слава хоће да траје. . / ДА БРУКАЊЕ ПРЕСТАНЕ То изједначавање и стављање свега и свакога у исти кош је на много већу штету него што то на први поглед може да делује. Изједначење свега са свачим је обесмишљење и дара и рада, и насиље је према оном крајњем кориснику услуге ових прегалника, коју зовемо публиком – а која, нескромно, представља разлог постојања свих тих дела које стварају дар и рад….)

ЛеЗ 0000685,   Издали „Српску ствар“

ЛеЗ 0000686, Тајни монах стиха МЕСТО У ЧИТАНКАМА ФИЛОЛОШКА гимназија жели да покрене иницијативу да се Новица Тадић нађе у нашим школским програмима и читанкама. У времену где царују „велика браћа“, „фарме“, Сулејмани и сличне појаве, добили смо на дар песника овакве дубине, као неку награду. )

ЛеЗ 0000687,   Грађа за роман (ЗАЈЕЧАР – Чедомир Ђурић, који је убио моју Драгану Ћирић (18), покушао је да враџбинама омађија моје дете. Поуздано знам да је ишао код врачара, које су на моју ћерку бацале чини да је омађијају, да полуди за њим …)

ЛеЗ 0000688,   Администрација?Нечисте крви? (У суштини, један једини је темељ на коме је зидана стварна и права, али још увек ненаписана, историја српске књижевности, а тај темељ се зове пишчева издања. То значи да су рукописи штампани о пишчевом руву и круву. Вук Караџић је своје књиге штампао о свом трошку, а понекад и о трошку пренумераната и мецена. Многи људи и не знају да су најзначајније српске књиге 250 година уназад објављене као пишчева издања. Прво издање Нечисте крви објављено је о руву и круву Боре Станковића. Прва издања Дневника за Сенковића и Литургије објављено је о руву и круву М. Лукића.)

ЛеЗ 0000689,   Зидови ( Срдачно Вас позивамо на отварање МУЗЕЈА БЕОГРАДСКОГ ЗИДА у понедељак, 9. новембар у 18 часова на Тргу Републике. Музеј отварају Амбасадор Савезне Републике Немачке Волфрам Мас и уметник Франк Белтер. Поводом јубилеја 20 година од пада Берлинског зида уметник Франк Белтер по позиву Гоетхе-Института саградио је на Тргу Републике зид од картонских цигала. ..)

ЛеЗ 0000690,   Иде мој отац певајући…/ Коли Ивањска (Као прасак светлости преломљен кроз капи потока негде на пропланку мог детињства гипки кораком младости у моје сећање долази мој отац)

ЛеЗ 0000691,   „Одзиви Филипу Вишњићу“ / Јагличић, Чоловић

ЛеЗ 0000692,   ОСТАЛЕ РАЗНЕ МРЉЕ МРЉЕ НЕПОЗНАТОГ ПОРЕКЛА Мрље коби…/ Иван Шишман  –  

Што кукам, што леленем?

– Како да не кукам и лелечем,

кад сам пошао на велики пут,

па ме скобили

пацов. који би да оњуши месечев лук,

отрован облак,

неман.

хермелин на гробљу.

чудовиште на огромну жабу налик.

црно теле с о6езглављеним људским глвама.

чудна гусеница.

Црни  небески бик,

царић   који је окренуо леђа месечевом луку,

црна квочка.

мачка која прежи птиче,

заборављени предели,

распрскавање стена,

и један брег усправљен увис

као стуб?

 

ЛеЗ 0000693,   НЕШТО / Радивој Шајтинац (стихови)

ЛеЗ 0000694,   Четири песме / Зорица Јанакова

ЛеЗ 0000695,   ШТО ЈУЖНИЈЕ – ТО ТУЖНИЈЕ (Београдске „Заветине“ у јужној Србији (Ивање под Раданом, Бојник; Видојевица, Прокупље). Снимљено крајем марта и првих дана априла 2012. Према идеји Белатукадруза. Домаћин и водич – Мира Соколовић. Продуцент др Димитрије Лукић.Уредник Иван Лукић. Објављено је 05.04.2012.

ЛеЗ 0000696,   Упозорење > Брисање   већ публикованих песама  

ЛеЗ 0000697,   Свијет какав нисам могао ни да замислим / Миле Петровић (Велики конкурс Заветина 2008.)

ЛеЗ 0000698,   О књизи песама Ивана Деспотовића ПРЕКОРАЧЕЊА / Бранко Ћурчић

ЛеЗ 0000699,   Архив у оснивању у Мишљеновцу I, Галерија Заветина, Иван Лукић

ЛеЗ 0000700,   Памет?

ЛеЗ 0009385  

тајна првог симбола

тајна првог симбола

Оставите одговор

Молимо вас да се пријавите користећи један од следећих начина да бисте објавили свој коментар:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s