7

(Азбучник Прототипа Енциклопедије ЗАВЕТИНА)

Еден (детаљ слике из Еденског врта)

Еден (детаљ слике из Еденског врта)

ЛеЗ 00000301, Фонд Цвете Ђулић Ђурашковић, Срећа се множи дељењем,

ЛеЗ 00000302, Фотоапарат Михаила Петровића Аласа

ЛеЗ 00000303, Ново Друштво СУЗ

ЛеЗ 00000304, КЊИГА „Српско срце Јоханово“

ЛеЗ 00000304, Застрашујући податак: БРОЈ НЕПИСМЕНИХ У СРБИЈИ

ЛеЗ 00000305, Откривена најстарија звезда у свемиру

ЛеЗ 00000306, ЉУДОЖДЕРСТВО И ДАНАС

ЛеЗ 00000307, Директор Архива БиХ: Изгорела документа су непроцењива

ЛеЗ 00000308, Драган Ђилас на часу код Добрице Ћосића

ЛеЗ 00000309, ШОЈИЋ: Да избори могу нешто да промене, власт би их укинула

ЛеЗ 00000310, Г. Милановац: Нађене људске кости . – Тачно се види да је дрвеће било посађено на овим гробницама, након њиховог затрпавања Масовна стрељања Срба овде су се дешавала по повратку партизана из овог краја, чланова КПЈ и Озне, са ратишта у Босни.

ЛеЗ 00000311, Проруске снаге заузеле терминал за трајекте на Криму, Украјина разматра затварање границе са Русијом

ЛеЗ 00000312, Дачић на молитвеном доручку

ЛеЗ 00000313, Две песме В. Јагличића (Присег, Донаторска конференција)

ЛеЗ 00000314, ДИРЕКТНО НА СТВАР / Александар Лукић (Одломак из књиге: Александар Лукић: ИЗМЕЂУ МИТАРЕЊА ЧУДОВИШТА И УМЕТНОСТИ БУДУЋНОСТИ. – Едиција БРАНИЧЕВО, Пожаревац, 2010, стр. 141-142. – Описали смо у нашим претходним студијама (На ветру, на чистини, на висини, Београд, 2002, 260 стр.; и Јеванђеље Мирослављево, Београд, 2001, 119 стр.) невероватан, и неодржив Лукићев положај као писца у савременој српској књижевности на крају другог миленијума. Официјелна српска књижевна критика га је апсолутно игнорисала. – На глави овог писца, као и на Шејкиној, беху многи паразити. Међутим, у свему томе, Лукић као да није видео разлог за попуштање! )

ЛеЗ 00000315, «Морални распад и демонија времена у којем живимо» , или о проблемима у раду школских библиотека у Србији

ЛеЗ 00000316, ПИСМО ИЗ КАНАДЕ.Нова књига о животу великог математичара Мике Аласа

ЛеЗ 00000317, ЛАУРЕАТ БУГАРСКИ KЊИЖЕВНИК И ПРЕВОДИЛАЦ ГАНЧО САВОВ (Светскa православнa књижевнa наградa БОГОРОДИЦА ТРОЈЕРУЧИЦА за 2012. годину, Фондацијe Иванка Милошевић из Чикага, додељена је бугарском књижевнику и преводиоцу Ганчу Савовом (1930). Награда се додељује за целокупно књижевно дело.)

ЛеЗ 00000318, 29. 12. 2008. / Мирослав Тодоровић

ЛеЗ 00000319, Апел оснивача Википедије / Џимија Вејлса  (Данас ћу те замолити да подржиш Википедију својим прилогом. То ће ти можда бити необично: зашто би једном од пет најпосећенијих сајтова на свету требала новчана потпора својих корисника?Википедија је прављена друкчије од скоро сваког другог сајта међу најпосећенијих педесет. Наше плаћено особље је малобројно, свега двадесет троје. Садржај Википедије може слободно користити свако, у било коју сврху. Наши годишњи трошкови мањи су од шест милиона долара. Википедију одржава непрофитна Задужбина Викимедија, коју сам основао 2003.У суштини, Википедију одржава светска заједница од преко 150.000 добровољаца — сви који су посвећени слободном дељењу знања. Током скоро осам година, ти добровољци су направили преко 11 милиона чланака у 265 језика. )

ЛеЗ 00000320, Извињење Гугла кинеским писцима

ЛеЗ 00000321, Читати ил не читати – питање је сад! (Није питање у томе зашто ђаци не читају у Србији, већ зашто целокупно становништво не чита?! – За похвалу је београдска „Нова школа“ која је у свом листу „Нај“ увела од почетка 2006. године поклон књигу. Наиме, уз сваки нови број часописа читаоци основних школа Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине добијали су одабрану књигу. Тако су изврсне књиге стизале као неочекивани поклони до најмлађих, којима су и најпотребније. Књиге су штампане у библиотеци Најбољи друг (књига је најбољи друг!), књиге је бирао књижевник и професор М. Лукић. …)

ЛеЗ 00000322, „Ћата“, пилог мига 21

ЛеЗ 00000323, Хиландар најважнији камен темељац српске историје и цивилизације, вере, културе

ЛеЗ 00000324, Наивно веровање у правичност  („- Доведене су у питање вредности према којима смо управљали наш историјски ход. Полом је почео грађанским ратом, и расцеп народног организма из 1945. године одонда се разгранава и продубљује. Веровали смо у добри дух Историје, у њену правичност и рационалност, и та се вера показала наивна, лоше заснована. Историја нас је изиграла, и ми смо сами себе, у њој, обманули. У једном часу, свет се окренуо наглавце, и ми смо, у том свету, изгубили оријентир и веру у себе – каже Данојлић.“)

ЛеЗ 00000325, МОЈ ПОСЛЕДЊИ ОДГОВОР ТАКИ ДОДИЋУ, НАРОДНОМ ПОСЛАНИКУ. – Скинуте маске: Бандит, анархиста – песник Драинац

ЛеЗ 00000326, Вислава Шимборска: НЕЧИТАЊЕ

ЛеЗ 00000327, Осамдесет година Драгослава Михаиловића

ЛеЗ 00000328, Горан Миленковић : Библиотека и личност: силе немерљиве Јована Пејчића ( …. От­куд ме­лан­хо­ли­ја у би­бли­о­те­кар­ству? Ка­да по­сто­ји, ме­лан­хо­ли­ја про­из­ла­зи из не­по­ве­ре­ња у исти­ну ин­сти­ту­ци­о­на­ли­зо­ва­ног го­во­ра о би­бли­о­те­ка­ма, а ми­шље­ње и пи­са­ње о би­бли­о­те­ци, ка­да су осло­бо­ђе­ни иде­о­ло­шких сте­га, ја­вља­ју се као ме­ста осва­ја­ња ну­жних и оба­ве­зу­ју­ћих сло­бо­да, као ме­ста са­мо­о­сло­бо­ђе­ња од ме­лан­хо­лич­ног и скеп­сом про­же­тог ка све­ту окре­ну­тог пе­си­ми­зма. / И још бли­же, ка про­бле­му: ме­лан­хо­лич­ни би­бли­о­те­ка­ри жи­ве и де­ла­ју у би­бли­о­те­ци. Они су ту, да­нас и ју­че, у све­ту ко­ји је опи­сан и опи­су­је се као дру­штво ин­фор­ма­ци­ја, у ко­је­му су се­ми­о­ти­ка, со­ци­јал­на епи­сте­мо­ло­ги­ја, ме­наџ­мент­ско-мар­ке­тин­шке стра­те­ги­је и про­фе­си­о­нал­на ети­ке­ци­ја оно што об­ли­ку­је и чи­ме се би­бли­о­те­кар­ство де­фи­ни­ше и по че­му се пре­по­зна­је. У би­бли­о­те­ци по­сто­је за­ко­ни по­на­ша­ња, прак­са ко­му­ни­ка­ци­је, основ­ни по­јав­ни об­ли­ци по ко­ји­ма се сва­ки сег­мент де­ло­ва­ња мо­же пре­по­зна­ти као би­бли­о­те­кар­ски. …. )

ЛеЗ 00000329, Клица жира? Наговештај „Сурбите“?

ЛеЗ 00000330, КАФАНСКИ ЖИВОТ У КЛАДОВУ И УСЛУЖИВАЊЕ ИСТОРИЈЕ. (Ранко Јаковљевић)

ЛеЗ 00000331, СПОМЕНИК КЊИЖЕВНОЈ НАГРАДИ  “ГОСПОЂИН ВИР” / Александар Лукић

ЛеЗ 00000332, Мртвом штоперицом ноћ кристална мери крвослове своје / Милоје Дончић. – ИСКОПНИЦЕ

ЛеЗ 00000333, АВРАМОВА ЦУРА / Драган Борисављевић  (Легендарна грађа)

ЛеЗ 00000334, Принц Ђ. Карађорђевић о пријатељству са Миком Аласом ( Стр. 188 – 189 Истина о мом животу, Београд, Просвета, 1969. година, )

ЛеЗ 00000335, Миодраг Павловић у „Заветинама“

ЛеЗ 00000336, СЛУЧАЈ „ВРДНИЧКЕ ВИЛЕ“ / превредновње (Милица Стојадиновић Српкиња, Скерлићева огрешења,)

ЛеЗ 00000337, Сабрана дела Лава Николајевица Толстоја

ЛеЗ 00000338, Авенија Америка (Вашар књига)

ЛеЗ 00000339, Детињство:мајка, отац, деда – У једној соби чији су прозори гледали на обале Саве, 24. априла 1868. године светлост дана угледао је Михаило Петровић. Кућа се налазила на Савској падини, на Косанчићевом венцу. Отац Никодим и мајка Милица имали су петоро деце (Михаило, Радивоје, Милош, Новица и Марија), а Мика беше најстарији.

ЛеЗ 00000340, Милутин Миланковић о Мики Аласу (прва књига о Аласу)

ЛеЗ 00000341, Друштво „Суз“ и ИНИЦИЈАТИБА за обнављање овог друштва  ( … На првом састанку Мика је предложио да друштво узме назив „СУЗ“ и да установи своју славу. С новом композицијом чланова Мика је држао нароћите састанке у кућама појединих чланова ради вежбања, како би сви схватили манир његовог свирања и његових скала, односно интонација. Основни тон Микиног свирања био је виши од основнога тона ноталне музике. Микино свирање имало је пет интонација са овим називима: „суз“ (одговара интонацији Ц- дур),…)

ЛеЗ 00000342, Вести из Фондације Михаило Петровић Алас, Два писма из кофера М. Петровића

ЛеЗ 00000343, НИ овог пута тајкуни неће одговарати за утају пореза, а питање је и да ли ће Србија проверавати порекло њихових милиона који су тајним каналима излазили из земље. Бизнисмени и политичари, међу којима су и Вук Хамовић, Зоран Дракулић и Зоран Ивковић, као и спортска легенда Драган Стојковић Пикси, нашли су се на „црној листи“ 59 богаташа из Србије са рачунима у швајцарској пословници британске ХСБЦ, на којима је било 41,2 милиона евра….

ЛеЗ 00000344, Дигитално издање „Музеја Немогућег Ратара“ (Поклон књига Заветина за амесец мај 2010. године )

ЛеЗ 00000345, ПОЛА ВЕКА ШКОЛЕ. (Поговор. – Ово је прва књига о Школи на Јовановој пијаци*, у Београду, ту крај Велике школе (данас Вуков и Доситејев музеј). И као и све сличне прве књиге, и ова монографија има и све чари првих, пионирских издања, али и извесне мањкавости и ограничења, која долазе, пре свега, из околности да је обим књиге био унапред задат и временски врло орочен. Саставни део ове књиге је и ЦД са именима и сачуваним фотографијама ученика који су похађали ову школу од почетка до данашњих дана. Седмаци, који су први пут били уписани у седми разред, када је школа почињала рад, данас имају по 73 године, а њихови наставници, одавно нису међу живима. Оживеће на страницама ове монографије, коју су састављали данашњи професори школе заједно са Мирославом Лукићем. Ова књига је писана, да се послужимо једним изразим из речника пијаниста, у осам руку…..)

ЛеЗ 00000346, Нечитање у Србији (Неки од одговора на питање зашто се мало чита у Србији?)

ЛеЗ 00000347, Тзв. Пошта снова / Писмо правом Деда Мразу

ЛеЗ 00000348, Прича о мајмунима (Ова прича кружи интернетом овим нашим вилајетом, бившим југословенским, тако је стигла и до „Заветина“ уз помоћ Винка Шелоге.)

ЛеЗ 00000349, ВРБЕ СЕ СУШЕ… (Бела Тукадруз, Когито клуб, УНУС МУНДУС бр 47/2014)

ЛеЗ 00000350, „РЕГИН“ – пошаст? (Један од најсавршенијих досад виђених компјутерских вируса, назван „регин”, напада циљане мете и вероватно је настао у лабораторији неке западне обавештајне агенције. Стручњаци за сајбер безбедност кажу да је само неколицина земаља у стању да креира такав шпијунски алат. Локација инфицираних рачунара у Русији, Саудијској Арабији, Ирану, Авганистану, Пакистану, Индији и још десетак земаља…)

ЛеЗ 0009379  

Оставите одговор

Молимо вас да се пријавите користећи један од следећих начина да бисте објавили свој коментар:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s